Scholen Sport Cultuur

 
Welkom op de website van Combifuncties Onderwijs

Deze site wordt niet meer onderhouden.

Scholen zijn enthousiast over het werken met combinatiefuncties. Ze leveren een positieve bijdrage aan sport- en cultuuractiviteiten in en rondom de school. Combifuncties Onderwijs verspreidt kennis en informatie voor en over combinatiefuncties/buurtsportcoaches betrokken bij het onderwijs.Combinatiefuncties zijn functies waarbij de werknemer in dienst is bij één werkgever, maar in twee werkvelden/sectoren werkzaamheden verricht zoals onderwijs en sport. Buurtsportcoaches zijn combinatiefuncties met als specifieke opdracht: het organiseren van sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en een andere sector zoals het onderwijs.

Vanaf 2013 legt Combifuncties Onderwijs een sterkere verbinding naar thematieken zoals de Gezonde School en doorlopende leerlijnen als onderdeel van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl. Naast het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gaan we ons ook richten op het middelbaar beroepsonderwijs. We zetten ons in om het onderwijs te stimuleren gebruik te (blijven) maken van combinatiefuncties/buurtsportcoaches opdat scholen meer aandacht besteden aan sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school.
> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore