Scholen Sport Cultuur

 
Sport

Vanaf 2008 zijn combinatiefuncties in het onderwijs, sport en cultuur ingevoerd, waarvan 50% in de sportsector. Sinds 2012 investeert het ministerie van VWS  in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. In 2013 kunnen daarmee in totaal 2.900 fte combinatiefuncties en buurtsportcoaches worden gerealiseerd. 

De buurtsportcoaches leggen een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. De buurtsportcoaches zijn combinatiefuncties werkzaam in de sportsector in combinatie met tenminste één andere sector. Dit kan de onderwijs- en/of cultuursector zijn, maar ook andere sectoren zoals welzijn, bedrijfsleven, gezondheidszorg en buitenschoolse opvang/kinderopvang. Buurtsportcoaches hebben de opdracht om voldoende sport- en beweegaanbod te creëren voor alle inwoners van jong tot oud.

De invoering van buurtsportcoaches maakt deel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Informatie hierover vindt u op: www.sportindebuurt.nl

> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore