Scholen Sport Cultuur

 
Cultuur

Vanaf 2008 zijn combinatiefuncties in het onderwijs, sport en cultuur ingevoerd, waarvan 6% in de cultuursector. Combinatiefunctionarissen werkzaam in de onderwijs- en cultuursector worden vaak cultuurcoaches genoemd. Ze zijn de koplopers op de brug tussen de school en het culturele veld. Veranderingen die gaan plaatsvinden in het brede veld van de cultuureducatie kunnen de functie van cultuurcoach de komende jaren verder versterken.

Informatie over cultuurcoaches vindt u op: www.cultuurcoach.nl. De Cultuurformatie (bestuurlijke partner van de Impuls brede scholen, sport en cultuur) heeft in november 2012 haar ondersteunende taken overgedragen aan het nieuwe landelijke Kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst. Het landelijk kennisinstituut is per 1 januari 2013 gestart. 

> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore