Scholen Sport Cultuur

 
Gezonde School

Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van kinderen/jongeren en personeel. Op www.gezondeschool.nl staat wat nodig is om een Gezonde School te worden. Professionals die in het onderwijs werken vinden hier informatie om met gezondheid op scholen aan de slag te gaan. Per onderwijssector po, vo of mbo is informatie beschikbaar over de Gezonde School-aanpak.

Raakvlak Gezonde School-adviseur en de combinatiefunctionaris
De combinatiefunctionaris (buurtsportcoach) en de Gezonde School-adviseur (GGD of Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl)  hebben een duidelijk raakvlak: de gezondheid van schoolgaande kinderen en/of jongeren. 

De Gezonde School-adviseur is het aanspreekpunt voor de school over onderwerpen die te maken hebben met gezondheid. Samen kan er een brug worden geslagen tussen school en de wijk/gemeente. 

Handleiding Gezonde School 
Voor de Gezonde School-adviseur is een handleiding geschreven. Ook de combinatiefunctionaris /buurtsportcoach kan deze handleiding gebruiken. De handleiding biedt  informatie over activiteiten die de school kan uitvoeren, of hoe een school inzicht krijgt in de gezondheidssituatie van leerlingen en personeel. Meer informatie over de handleiding staat op www.loketgezondleven.nl/school.

Zo staat in de handleiding bijvoorbeeld een overzicht van sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast kan deze gebruikt worden als handleiding bij vragen over het werken aan de gezondheid van kinderen en jongeren. 

Vignet Gezonde School
Basisscholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Het vignet bestaat uit acht thema’s waar scholen certificaten voor kunnen behalen. Per thema is aangegeven aan welke criteria een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vignet.

De school is vrij om te kiezen voor welke thema’s de school het vignet aanvraagt. Eén van de thema's is ‘Sport en bewegen’. De criteria voor dit themacertificaat zijn ontwikkeld in samenwerking met NISB, NOC*NSF en KVLO. Het beheer van het vignet is in handen van GGD Nederland.

Vanaf 1 november 2013 kunnen ook mbo-scholen een vignet aanvragen. Het vignet voor het voortgezet onderwijs volgt eind 2014.

Meer weten?

> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore