Scholen Sport Cultuur

 
Nieuws


Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
Gepubliceerd op: 1 juli 2016

Deze website wordt niet meer onderhouden. Alle informatie uit de projectperiode is nog op deze website te vinden. Actuele informatie over buurtsportcoaches en combinatiefuncties wordt geplaatst op www.sportindebuurt.nl. Voor vragen kunt u contact met VBS...
Lees verder >>Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
Gepubliceerd op: 15 januari 2016

Op donderdag 28 januari vindt er een netwerkbijeenkomst plaats over lokale samenwerking Gezonde School. Naast een interactief spel waarin een casus rondom lokale samenwerking centraal staat, presenteert Katharina Pucher de resultaten van haar proefschrift...
Lees verder >>Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
Gepubliceerd op: 17 november 2015

Het aantal combinatiefunctionarissen in Nederland groeit gestaag. Dat blijkt uit de BMC-Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2015 (over 2014). Inmiddels zijn 2607 fte gerealiseerd (peildatum januari 2015). Dat is 91% van de normaantallen (2853 f...
Lees verder >>Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 17 november 2015

Steeds vaker wordt de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris gezien als de ‘spin in het web’. Daarbij is volgens Violette van Empel, senior adviseur van netwerkorganisatie VBS, de afgelopen jaren met name de focus gelegd op de buurtsportcoache...
Lees verder >>Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Gepubliceerd op: 17 november 2015

De taken en werkzaamheden van cultuur- en buurtsportcoaches zijn divers. Zo vervullen cultuurcoaches maar liefst zeven rollen: zij treden vaak op als verbinder, coach, vakdocent, ontwikkelaar, coördinator, beleidsadviseur en scout. Daar zijn tal van ...
Lees verder >>Provinciaal onderzoek biedt inzicht in werkterreinen combinatiefunctionarissen
Gepubliceerd op: 17 november 2015

In het voorjaar van 2015 heeft Sportservice Overijssel de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches onderzocht. In samenwerking met de 25 Overijsselse gemeenten werden 210 combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches uitge...
Lees verder >>Springen tijdens de taal- en rekenles
Gepubliceerd op: 17 november 2015

Natuurlijk weten we al dat sporten en bewegen goed voor je is. Maar dat het ook een positief effect heeft op de onderwijsresultaten en verzuim en uitval verminderen, is nu ook wetenschappelijk bewezen. Fit & VaardigKinderen in het basisonderwijs zitte...
Lees verder >>Muziekonderwijs krijgt stevige impuls
Gepubliceerd op: 17 november 2015

Niets is leuker dan samen muziek maken in de klas. Maar niet iedere school heeft voldoende kennis en deskundigheid in huis om muziek goed in het onderwijsprogramma in te bedden. Soms hebben leerkrachten hiervoor extra training nodig. De deelregeling Impul...
Lees verder >>Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt op 10 december 2015
Gepubliceerd op: 26 oktober 2015

Inspiratie opdoen! Kennis delen! Op donderdag 10 december 2015 vindt in Maaspoort, Den Bosch de jaarlijkse Kennisdag Sport en Bewegen in de buurt plaats. Dit programma richt zich op de combinatiefuncties/buurtsportcoaches en de Sportimpuls. U komt toch oo...
Lees verder >>Provinciaal onderzoek combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel
Gepubliceerd op: 26 oktober 2015

In het voorjaar van 2015 heeft Sportservice Overijssel de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches onderzocht. In samenwerking met de 25 Overijsselse gemeenten zijn 210 combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches uitgeno...
Lees verder >>10 december: Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 25 september 2015

Op 10 december vindt de Nationale Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt plaats in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar worden workshops aangeboden rondom twee hoofdlijnen: andere sectoren aan het woord en kwaliteit/borging. Voor buurtsportcoa...
Lees verder >>Factsheet ouderbetrokkenheid
Gepubliceerd op: 15 september 2015

Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren en het goede voorbeeld geven. De praktijk wij...
Lees verder >>Basisscholen Deventer op gezonde weg
Gepubliceerd op: 14 september 2015

Op donderdag 10 september 2015 bracht Jos Oliveira Santos van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek aan Gezonde school CBS Mikado. De gemeente Deventer loopt voorop met het aantal gezonde basisscholen in Nederland en het ministe...
Lees verder >>Samenwerken voor meer sport en bewegen
Gepubliceerd op: 10 september 2015

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt aan betere onderwijsresultaten. Daarom stree...
Lees verder >>Aan de slag met een rookvrij schoolterrein? Hulp beschikbaar!
Gepubliceerd op: 31 augustus 2015

Sinds 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Eigenlijk is iedereen het erover eens: jongeren horen les te krijgen in een gezon...
Lees verder >>Publicatie Special Heroes: de kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
Gepubliceerd op: 24 augustus 2015

Special Heroes heeft de brochure 'De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen' ontwikkeld. Download de folder of vraag de brochure aan via www.specialheroes.nl.
Lees verder >>Vooraankondiging Lerende Netwerken najaar 2015
Gepubliceerd op: 29 juni 2015

‘Bril der veranderingen’ Vaste ontmoetingsmomenten in het jaar; de Lerende Netwerken. In september/oktober 2015 organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Kom jij ook?De bijeenkomsten staan in het teken van vera...
Lees verder >>Lancering Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl
Gepubliceerd op: 25 juni 2015

In opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW heeft SLO een Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl ontwikkeld. Dit leerplankader is geschreven in samenwerking met verschillende landelijke thema-instituten en expertisecentra. ...
Lees verder >>Inspirerende masterclass ‘Jeugd, onderwijs en gezondheid’
Gepubliceerd op: 18 juni 2015

Circa veertig deelnemers namen tijdens de Buurtsportcoachdag op 13 juni in Barneveld deel aan de inspirerende masterclass onderwijs. Wim van Gelder, expert bewegingsonderwijs van de Onderwijsagenda Sport Bewegen en een Gezonde Leefstijl, ging in op nieuwe...
Lees verder >>Uit de praktijk: samenwerking combinatiefunctionarissen en Gezonde School-adviseurs in Tilburg
Gepubliceerd op: 17 juni 2015

De GGD Hart voor Brabant en de gemeente Tilburg zetten in het plan van aanpak 2015-2017 in op samenwerking tussen de combinatiefunctionaris en de Gezonde School-adviseur. Samenwerking tussen de GGD, onderwijs, JOGG-gemeente en combinatiefunctionarissen ka...
Lees verder >>Buurtsportcoach app = vernieuwd
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

Bijna 2.900 fte buurtsportcoaches doen uiteenlopend en goed werk in allerlei gemeenten in Nederland. Om de kwaliteit en ontwikkeling van de beroepsgroep te bevorderen heeft Sport en Bewegen in de Buurt een app ontwikkeld. Deze app is speciaal gericht op b...
Lees verder >>Subsidie beschikbaar voor impuls Muziekonderwijs
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

Vanaf het najaar van 2015 kunnen scholen die een stevige impuls willen geven aan hun muziekonderwijs subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurcoaches (combinatiefunctionarissen op het snijvlak onderwijs en cultuur) kunnen hier een...
Lees verder >>Meicirculaire gemeentefonds 2015: deelnemende gemeenten brede impuls
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

De meicirculaire 2015 laat zien dat 371 gemeenten in 2015 meedoen aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij realiseren 2897 fte combinatiefuncties. Het Rijk draagt hiertoe € 57,9 miljoen (40%) bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van...
Lees verder >>Data Lerende Netwerken najaar 2015
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

Dit najaar worden weer in zeven regio’s van Nederland de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten? Het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt...
Lees verder >>Symposium 30 juni: netto toegevoegde waarde van Special Heroes
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

Scholen, gemeenten, sportaanbieders en combinatiefunctionarissen zijn welkom op het symposium 'De netto toegevoegde waarde van Special Heroes'. Daar wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de waarde van sport- enbeweeginterventies. Ook komt t...
Lees verder >>Uit de praktijk: cultuurcoaches Weert in beeld
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

In Weert werkt de Stichting Regionaal Intituut Cultuur- en Kunsteducatie samen met scholen. In de afgelopen periode hebben de cultuurcoaches een aantal succesvolle projecten begeleid. Project De Gouden EeuwOp een Brede school in Weert hebben de Interne Cu...
Lees verder >>September 2015: Studiereis Gezonde School naar Schotland
Gepubliceerd op: 16 juni 2015

Weten hoe Schotland aandacht besteedt aan ‘health and wellbeing’ in het onderwijs? Wat zijn de successen en valkuilen van het ‘curriculum for excellence? Wat leren wij hiervan? Dat en meer ervaart u tijdens de studiereis Gezonde School n...
Lees verder >>Berna Nijboer winnaar Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015
Gepubliceerd op: 15 juni 2015

Door de inzet van Berna Nijboer wordt een succesvol project om inactieve kinderen toe te leiden naar structureel sport- en beweegaanbod niet alleen geborgd in Hoogeveen, maar zelfs uitgebreid naar nieuwe gemeenten in Drenthe. Door deze aanpak is Berna vol...
Lees verder >>BUURTSPORTCOACH. magazine
Gepubliceerd op: 15 juni 2015

Met trots presenteerde Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de landelijke Buurtsportcoachdag op 13 juni in Barneveld het BUURTSPORTCOACH. magazine. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan plaatsvervangend directeur Sport van het Ministerie van VWS, Mariken...
Lees verder >>Genomineerden Stimuleringsprijs Buurtsportcoach en Combinatiefunctionaris 2015 bekend
Gepubliceerd op: 10 juni 2015

Voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015 zijn uit de vijftien aanmeldingen drie creatieve spinnen in het web geselecteerd. De drie genomineerden zijn: Jaap Litjens, Katinka Meiborg en Berna Nijboer. Tijdens de Buurtsport...
Lees verder >>Kamerbrief over programma Sport en bewegen in de Buurt (SBB)
Gepubliceerd op: 18 mei 2015

Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij verheugd is dat de meeste fractieleden positief reageren op het programma Sport en bewegen in de Buurt. Eind 2016 is de doelstelling om 2.900 fte buurtsportcoaches te hebben gerealiseerd.Lees de br...
Lees verder >>Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015
Gepubliceerd op: 18 mei 2015

Nomineer jezelf of je (collega)buurtsportcoach of combinatiefunctionaris voor deze unieke publieksprijs. Ben jij door een creatieve aanpak tot een inspirerend, bijzonder en blijvend resultaat gekomen? Dan ben jij misschien wel de nieuwe winnaar. Lees meer...
Lees verder >>Polsstok gekozen tot sportiefste basisschool
Gepubliceerd op: 30 april 2015

Basisschool Polsstok uit Amsterdam Zuidoost mag zich de komende twee jaar de ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ noemen. Tijdens de landelijke finaledag op 16 april in Groningen verkoos de jury Polsstok tot winnaar uit acht genomineerde fi...
Lees verder >>Doe mee met de Buitenspeeldag op 10 juni!
Gepubliceerd op: 30 april 2015

Wat is leuker voor kinderen dan buitenspelen met hun vriendjes? Op 10 juni is het weer Buitenspeeldag! Jantje Beton roept iedereen op om een buitenzinnig en actief programma te organiseren voor kinderen uit de buurt. Doe ook mee en bezorg kinderen een waa...
Lees verder >>Gemeentelijke bezuinigingen raken sport steeds meer in Limburg
Gepubliceerd op: 23 april 2015

Bij 30 van de 33 Limburgse gemeenten zijn momenteel circa 125 combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aangesteld. Deze zijn vooral werkzaam binnen het onderwijs, verenigingen, in de zorg en in de buurt. Een groot aantal van deze banen dreigt in de ...
Lees verder >>13 juni: Landelijke Buurtsportcoachdag
Gepubliceerd op: 30 maart 2015

Ben jij een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris? Wil jij je praktische kennis verbreden, je eigen kwaliteiten verbeteren en leren met en van anderen in een gezellige en sportieve omgeving? Dan is de landelijke buurtsportcoachdag op 13 juni een dag d...
Lees verder >>Een record aantal scholen wil aan de slag met Gezonde School
Gepubliceerd op: 25 maart 2015

Scholen hebben 1775 aanvragen gedaan voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Scholen uit het primair onderwijs (po) deden de meeste aanvragen: 1398. Scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) deden 324 aanvragen en scholen uit het ...
Lees verder >>Leer van onze Vlaamse en Schotse buren bij Gezonde School-bijeenkomsten
Gepubliceerd op: 25 maart 2015

Wat kunnen wij leren van onze Vlaamse en Schotse buren op het gebied van Gezonde School? Inspirerende internationale sprekers vertellen erover tijdens twee bijeenkomsten. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad e...
Lees verder >>Uit de praktijk: Gezonde School-adviseur binnen Doe ff Gezond in Dordrecht
Gepubliceerd op: 19 maart 2015

Inzet van buurtsportcoaches, jeugdverpleegkundigen, schooldiëtisten en een Gezonde Schooladviseur maken dat de Doe ff Gezond-scholen structureel extra aandacht besteden aan sporten, bewegen en gezonde voeding. De twaalf Doe ff Gezond-scholen in Dordr...
Lees verder >>Staatssecretaris Jette Klijnsma bezoekt Delftse basisschool de Parkschool
Gepubliceerd op: 19 maart 2015

De Parkschool Delft is een actieve buurtschool die zich inzet voor gezondheid en sport. In dit kader wordt intensief samengewerkt met buurtsportcoaches en sportverenigingen. Aanleiding voor Jette Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen...
Lees verder >>Landelijke Buurtsportcoachdag in juni 2015
Gepubliceerd op: 19 maart 2015

De Buurtsportcoachdag is een landelijke praktijkdag voor en door buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Begin juni 2015 wordt deze dag voor het eerst georganiseerd. Dit in navolging van de landelijke Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt in dece...
Lees verder >>Lespakket en Wielerexperience voor scholen rondom de Tourstart in Utrecht
Gepubliceerd op: 19 maart 2015

Het grootste jaarlijks sportevenement, de ‘Tour de France’, komt naar Utrecht! Op 4 en 5 juli razen 198 wielrenners onder de Utrechtse Dom door. Om ook alle basis- en voortgezet onderwijsscholen van Nederland in de Tour-stemming te laten komen...
Lees verder >>Leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl
Gepubliceerd op: 19 maart 2015

SLO ontwikkelt samen met een groot aantal partners van gezondheidsbevorderende instellingen een leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Dit leerplankader is een uitwerking in doorlopende leerlijnen van de kerndoelen en eindtermen voo...
Lees verder >>Koningsspelen op 24 april
Gepubliceerd op: 19 maart 2015

Het Nationaal Comité Inhuldiging nodigt alle basisscholen uit op vrijdag 24 april mee te doen aan de Koningsspelen, een feestelijke dag voor alle kinderen van Nederland. De dag begint met een gezond ontbijt, de rest van de dag staat in het teken va...
Lees verder >>Brede impuls combinatiefuncties blijft groot succes
Gepubliceerd op: 18 maart 2015

Eind 2013 deden 377 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij hebben afgerond 2.387 fte combinatiefuncties en buurtsportcoaches gerealiseerd. Dit blijkt uit de recent verschenen outputmonitor. Daarnaast gaven lokale overheden toestemming o...
Lees verder >>Vraag themacertificaat Bewegen en Sport aan
Gepubliceerd op: 18 maart 2015

Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen die betrokken zijn bij scholen die goed bezig zijn met bewegen en sport kunnen de school stimuleren het themacertificaat Bewegen en Sport van het vignet Gezonde School aan te vragen. Buurtsportcoaches ondersteu...
Lees verder >>Sportimpuls 2015: aanvragen tot 16 april
Gepubliceerd op: 18 maart 2015

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, te stimuleren om fysiek in beweging te k...
Lees verder >>Nationale Sportweek 18 t/m 25 april
Gepubliceerd op: 18 maart 2015

De Nationale Sportweek is hèt  jaarlijkse landelijke sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek wordt in 2015 gehouden...
Lees verder >>Naar 100% rookvrije schoolpleinen
Gepubliceerd op: 11 maart 2015

De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2014 een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aangenomen. Daarin verzoekt zij de regering om zich in te spannen voor 100% rookvrije scholen en schoolpleinen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (...
Lees verder >>Onderzoek naar exact verband tussen bewegen en leerprestaties
Gepubliceerd op: 6 maart 2015

Wat is de precieze werking van bewegen op leerprestaties? Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit gaan dit samen met Cito onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat bewegen goede effecten heeft op leerprestaties van kinderen....
Lees verder >>Positieve voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 18 februari 2015

Uit de voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt 2014 blijkt de inzet van combinatiefuncties over het jaar 2013 een succes. De inzet van buurtsportcoaches en lokale Sportimpulsprojecten zorgt volgens betrokkenen voor een toename van het lokale s...
Lees verder >>Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt - maart 2015
Gepubliceerd op: 9 februari 2015

Heb je je nog niet aangemeld voor de Lerende Netwerken? Doe dit dan snel. Zes regionale bijeenkomsten in maart bestaan uit lezingen en workshops met presentaties van praktijkvoorbeelden.  Er is volop gelegenheid om te netwerken en de laatste ontwikke...
Lees verder >>Meer doen met gezond gedrag op school? Vraag vanaf 12 februari ondersteuning aan!
Gepubliceerd op: 5 februari 2015

Uw leerlingen of studenten aanmoedigen om niet te (gaan) roken, geen alcohol te drinken of meer te bewegen? Of wilt u op school meer doen met sociale veiligheid of tegen pesten? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan om mee...
Lees verder >>Wensen en behoeften buurtsportcoaches in kaart gebracht
Gepubliceerd op: 29 januari 2015

  De Kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches 2014-2016 wil de huidige buurtsportcoaches ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van hun werkzaamheden. Om goed in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van buurtsportcoaches, is in oktober 2014 een on...
Lees verder >>Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl maakt meters
Gepubliceerd op: 15 december 2014

De inspanningen van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad beginnen zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Mulier Instituut. Tussen 2012 en 2016 ...
Lees verder >>Succesvolle Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 15 december 2014

Op de Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt werd donderdag 11 december in de Rijtuigenloods in Amersfoort door ruim 200 beleidsmakers vol enthousiasme kennis en ervaringen uitgewisseld over de inzet van buurtsportcoaches en de effecten van een Sportimpul...
Lees verder >>Bewegen met plezier!: maak van ouders bondgenoten
Gepubliceerd op: 15 december 2014

Hoe betrek je als combinatiefunctionaris/buurtsportcoach ouders van basisschoolkinderen bij activiteiten op het gebied van gezonde voeding en voldoende bewegen? De praktijk wijst uit dat ouders soms lastig te bereiken zijn. NISB biedt op de website binne...
Lees verder >>Gezonde School op NOT 2015
Gepubliceerd op: 15 december 2014

Heeft u vragen over de  Gezonde School? Kom dan van 27 tot en met 31 januari naar de Gezonde School-stand bij de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs Utrecht. Experts geven informatie over voeding, sport en bewegen, sociaal-emotio...
Lees verder >>Themadossier: sport- en beweegtalent
Gepubliceerd op: 15 december 2014

Wil je als combinatiefunctionaris/buurtsportcoach sportieve talenten van kinderen en jongeren herkennen en verder tot bloei brengen? Bekijk dan het themadossier sport- en beweegtalent.
Lees verder >>Praktijkvoorbeeld PPS: Sport2School
Gepubliceerd op: 15 december 2014

In Bergeijk zijn combinatiefunctionarissen aanspreekpunt voor de scholen richting de betrokken partijen zoals de gemeente en lokale sportverenigingen in het project School2School. Rabobank Bergeijk financiert het project waarbij lokale sportverenigingen b...
Lees verder >>Praktijkvoorbeeld speciaal basisonderwijs: Lekker FIT
Gepubliceerd op: 15 december 2014

De SBO Michaëlschool in Amersfoort maakt gebruik van de inzet van combinatiefuncties om sport en onderwijs te verbinden en maakt hierbij een koppeling  met de Gezonde School. SBO Michaëlschool is een Lekker Fit!-school. Sinds 2011 werkt de ...
Lees verder >>Werken in de sportbranche en tegelijkertijd studeren?
Gepubliceerd op: 15 december 2014

Werkzaam als combinatiefunctionaris en verder professionaliseren op onderwerpen als marketing, management, communicatie, positionering, trends en het inzetten van social media en events? De deeltijdopleiding Sportmarketing gaat op deze terreinen aan de sl...
Lees verder >>Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!
Gepubliceerd op: 9 december 2014

Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan. De mogelijkheden? Scholen uit...
Lees verder >>Veel meer sport- en beweegactiviteiten door buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 24 oktober 2014

Sportorganisaties waarbij een buurtsportcoach betrokken is merken een sterke toename in het aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Dat schrijft minister Edith Schippers van Sport op 21 oktober 2014 in een brief aan de Tweede Kamer over Sport en Bewege...
Lees verder >>Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches binnen 18 gemeenten
Gepubliceerd op: 24 oktober 2014

Sportorganisaties en scholen met een buurtsportcoach ervaren op scholen en op de sportvereniging een toename in de sportactiviteiten. Dat blijkt uit het verdiepingsonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches dat het Mulier Instituut en Kennispraktijk ...
Lees verder >>Nationale kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 24 oktober 2014

Sport en bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Maar er is meer. Sport- en beweegactiviteiten dienen als uitstekend bindmiddel in wijken en buurten. Het brengt mensen bij elkaar; laat iedereen meedoen en talenten tot bloei komen. Steeds vaker werken...
Lees verder >>Bijna vijftig scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein
Gepubliceerd op: 16 september 2014

De komende periode gaan negenveertig scholen van start met de realisatie van hun Gezond Schoolplein. In januari startten reeds eenentwintig scholen, waarmee het totaal aantal op zeventig scholen komt. Een Gezond Schoolplein geeft onze jeugd de ruimte om t...
Lees verder >>Gezonde School in het vo: informatie vernieuwd en vignet beschikbaar
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Na het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is nu ook de informatie voor het voortgezet onderwijs op GezondeSchool.nl vernieuwd. Daarnaast kunnen middelbare scholen sinds 1 september het vignet Gezonde School aanvragen. Onderdeel voortgez...
Lees verder >>Congres “Gezonde Brede School” op 1 oktober 2014
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert in samenwerking met de PO-Raad, NOC*NSF, NISB en KVLO het Congres Gezonde Brede School. Wil je scholen en betrokkenen in jouw omgeving overtuigen van het nut van sport, bewegen en gezond leven in de Brede ...
Lees verder >>Tweede KVLO netwerkbijeenkomst voor combinatiefuncties/buurtsportcoaches onderwijs & sport
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Na een geslaagde eerste netwerkbijeenkomst in april organiseert de KVLO op donderdag 30 oktober a.s. de tweede netwerkbijeenkomst voor CF/BSC onderwijs & sport. De netwerkbijeenkomst zal beginnen om 17:00 uur en duurt tot maximaal 20:00 uur. Voor soep...
Lees verder >>MediaMasters 2014
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Als combinatiefunctionaris actief op het gebied van media? Doe dan mee aan MediaMasters. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (21-28 november) laten duizenden leerlingen zien hoe mediawijs ze zijn met MediaMasters 2014, het superspannende mediawijsheidspe...
Lees verder >>Combinatiefunctionaris en de Gezonde School: werk samen!
Gepubliceerd op: 4 september 2014

De combinatiefunctionaris en de Gezonde School-adviseur hebben vaak een duidelijk raakvlak: de gezondheid van schoolgaande kinderen en/of jongeren. De Gezonde School-adviseur als extern aanspreekpunt voor de school over onderwerpen die te maken hebben met...
Lees verder >>Themadossier Sport en bewegen in het primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Om kinderen te verleiden weer meer actief te worden, kan de school een belangrijke rol spelen. Het is de plaats waar kinderen na thuis de meeste tijd doorbrengen en in contact staan met vrienden en leerkrachten! Met het nieuwe themadossier Sport en beweg...
Lees verder >>Voedingscentrum geeft informatie voor combinatiefunctionarissen
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Uit onderzoek, dat het voedingscentrum heeft uitgevoerd, blijkt dat combinatiefuncties/buurtsportcoaches het thema gezonde voeding willen meenemen in hun takenpakket, maar dat zij niet weten hoe ze dit kunnen doen. Daarom heeft het Voedingscentrum een apa...
Lees verder >>Nationale Kennisdag 2014 Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 4 september 2014

Donderdag 11 december zal de Nationale Kennisdag plaatsvinden in de rijtuigenloods in Amersfoort. Dit jaar is de doelgroep beleidsmedewerkers van alle organisaties die betrokken zijn bij het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Noteer de ...
Lees verder >>Aanmelden voor de nieuwsbrief Gezonde School?
Gepubliceerd op: 4 september 2014

De nieuwsbrief Gezonde School verschijnt drie keer per jaar en houdt u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond Gezonde School, gezondheidsthema's, vernieuwd lesmateriaal, ondersteuningsmogelijkheden, etcetera. Aanmelden is mogelijk voor po ...
Lees verder >>Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt Gezonde School-adviseur
Gepubliceerd op: 2 september 2014

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn in november 2012 gestart met de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Onderwijsagenda SBGL). Om po-, vo- en mbo-scholen ‘hands-on’ en lokaal te kunnen helpen bij het kom...
Lees verder >>Lerende Netwerken over buurtsportcoach in najaar 2014
Gepubliceerd op: 21 augustus 2014

Tijdens de lerende netwerken in september en oktober staat de buurtsportcoach centraal.  In 377 gemeenten van Nederland zijn nu buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen aangesteld en zijn 2.200 van de geplande 2.900 fte ingevuld. Buurtsportcoach/...
Lees verder >>Basisscholen kunnen zich in september inschrijven voor EU-Schoolfruit
Gepubliceerd op: 10 juli 2014

  Vanaf 8 september 2014 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het schoolfruitprogramma 2014/2015. Inschrijven kan via www.euschoolfruit.nl. Toewijzing van het gratis schoolfruit wordt gebaseerd op volgorde van (bevestigde) aanmelding. De inschr...
Lees verder >>Schoolactieve vereniging als interventie op Menukaart Sportimpuls
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

In de afgelopen jaren hebben NOC*NSF en de sportbonden ingezet op een intensievere samenwerking tussen de sport en het onderwijs. De 22 deelnemende sportbonden hebben daarbij 'op maat' ondersteuning geleverd om sportverenigingen te stimuleren (meer) samen...
Lees verder >>Sportkennismakingslessen voor het onderwijs
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Sporten moet je ontdekken en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Veel sportbonden willen het onderwijs meer vertrouwd maken met hun sport. Op de website van Sporten Samen Regelen bieden zeven sportbonden (KNHB, KNKV, KNLTB, KNVB, NBB, Nevobo en NH...
Lees verder >>App voor buurtsportcoaches

Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Eind  2013 is de officiële buursportcoach app gelanceerd. De app faciliteert buursportcoaches/ combinatiefunctionarissen en andere betrokkenen  om kennis en ervaringen te delen en informatie te halen. Buurtsportcoaches kunnen de l...
Lees verder >>Meicirculaire gemeentefonds 2014
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

De meicirculaire 2014 laat zien dat 377 gemeenten in 2014 meedoen aan de Brede impuls combinatiefuncties. Zij realiseren 2851,5 fte’s. Het Rijk draagt hiertoe € 57,026 miljoen (40%) bij en de gemeenten zorgen voor 60% cofinanciering. Het struct...
Lees verder >>Veel animo voor ondersteuning Gezonde Schoolpleinen!
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Maar liefst 621 scholen vroegen ondersteuning aan voor het realiseren van een Gezond Schoolplein. Ook in samenwerking met buurtsportcoaches zijn daar ideeën voor ontwikkeld. Tot en met 9 mei 2014 kregen alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet...
Lees verder >>Wat heeft de school aan een Gezonde School-adviseur?
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

“Wij willen aan de slag met Gezonde School, maar we weten niet waar we moeten beginnen.” Klinkt dit u bekend in de oren? De Gezonde School-adviseurs van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de Gezonde School-adviseurs ...
Lees verder >>Geslaagde eerste netwerkbijeenkomst voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches onderwijs & sport
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Op 2 april 2014 heeft bij de KVLO in Zeist de eerste en tevens geslaagde netwerkbijeenkomst voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches onderwijs & sport plaatsgevonden. Uit alle delen van het land waren de deelnemers gekomen om met elkaar over d...
Lees verder >>Uit de praktijk: “De kinderen zien me altijd in beweging. Ik doe niet anders”
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Rik Geurts is buurtsportcoach in Boxmeer-Noord en verzorgt de gymlessen voor vier verschillende basisscholen in de buurt. Hoe ziet zijn dag er globaal uit? Vandaag is het maandag en geeft hij les aan kinderen van drie van deze vier scholen. Plus nog een s...
Lees verder >>Maak gebruik van de NOC*NSF Sportdeelname-index
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen hebben vaak als opdracht jongeren die niet of onvoldoende bewegen of sporten te bereiken. Maar wat weten we van het beweeg- en sportgedrag van deze doelgroep? De NOC*NSF Sportdeelname Index laat de ontwikkeli...
Lees verder >>Themadossier Sport en bewegen in het primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

De school speelt een belangrijke rol om kinderen te verleiden weer meer actief te worden. Het is de plaats waar kinderen na thuis de meeste tijd doorbrengen en in contact staan met vrienden en leerkrachten!Met het nieuwe themadossier Sport en bewegen in h...
Lees verder >>Vooraankondiging Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt najaar 2014
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. In 377 gemeenten van Nederland zijn nu buurtsportcoaches aangesteld en zijn 2.200 van de geplande 2.900 fte ingevuld. Een resultaat om trots op te zijn.On...
Lees verder >>Overzicht initiatieven in het onderwijs
Gepubliceerd op: 18 juni 2014

Gezonde School, #Jeugdimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt, Jongeren op Gezond Gewicht... NISB biedt u een handig en actueel overzicht met een beknopte samenvatting per regeling voor het onderwijs. Er staat een nieuwe ge-update versie voor u klaar. Zo sta...
Lees verder >>Test de leefstijl van leerlingen/studenten met Testjeleefstijl.nu
Gepubliceerd op: 12 juni 2014

  Hoe gedragen leerlingen/studenten zich op leefstijlgebied? Testjeleefstijl.nu (TJL) kan helpen om dit te bepalen. Leerlingen/studenten die werken met deze online leefstijltest worden zich bewust van de eigen leefstijl. Ze leren gezondheidsrisico&r...
Lees verder >>Feedbackbijeenkomst leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl
Gepubliceerd op: 3 juni 2014

SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) ontwikkelt een leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Dit leerplankader is een uitwerking van de kerndoelen en eindtermen voor de diverse onderwijstypen voor kinderen/jongeren ...
Lees verder >>Scholen doen meer dan 500 aanvragen voor ondersteuning voor gezondheidsbevordering
Gepubliceerd op: 13 mei 2014

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben in april 2014 meer dan 500 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Deze aanvraagronde volgde snel op de vorige ronde in het ...
Lees verder >>Combinatiefunctionaris belangrijke spil bij Special Heroes
Gepubliceerd op: 17 april 2014

Op ruim tachtig scholen die deelnemen aan Special Heroes zijn combinatiefunctionarissen actief. Ze vervullen een belangrijke rol voor de ondersteuning bij de stap van de leerling naar een vereniging. 'Stel altijd een combinatiefunctionaris aan!’, ...
Lees verder >>Duitse Gute Gesunde Schulen inspireren Nederlandse onderwijsdelegatie
Gepubliceerd op: 15 april 2014

  “Een goede, gezonde school helpt hogere onderwijsresultaten te behalen, vermindert schooluitval en bevordert aantoonbaar sociale vaardigheden”. Prof. dr. Peter Paulus van Universiteit Lüneburg laat overtuigende causale relaties zi...
Lees verder >>Vraag ondersteuning aan om meer te doen met gezondheid op school
Gepubliceerd op: 28 maart 2014

  Wilt u meer doen op school aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij uw leerlingen of studenten, maar ontbreekt het hiervoor aan tijd en middelen? Tussen 28 maart en 25 april 2014 kunt u hulp aanvragen om te werken aan een gezonde leefstijl...
Lees verder >>Inschrijving Gezonde Schoolpleinen geopend!
Gepubliceerd op: 12 maart 2014

Utrecht, 12 maart 2014Vandaag zette staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn handtekening onder de afspraak dat er zeventig Gezonde Schoolpleinen in Nederland komen. "Zorgen dat kinderen lekker en gezo...
Lees verder >>Alle landelijke stimuleringsinitiatieven in één overzicht
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

Er bestaan behoorlijk wat landelijke initiatieven om sport en bewegen binnen het onderwijs te stimuleren: Gezonde School, #Jeugdimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt, Jongeren op Gezond Gewicht, gezonde schoolpleinen……Vindt u het lastig om do...
Lees verder >>Themadossier Sport en bewegen in het primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

Om kinderen te verleiden actiever te worden, kan de school een belangrijke rol spelen. Dat is niets nieuws. NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) lanceert het themadossier Sport en bewegen in het primair onderwijs. Hierin  vindt u alle in...
Lees verder >>Sportimpuls 2014: aanvragen kan tot 10 april
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen een subsidieaanvraag indienen. De Sportimpuls biedt de kans om mensen die fysiek inactief zijn blijvend in beweging te brengen. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. L...
Lees verder >>Buurtsportcoaches en Gezonde School
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

De buurtsportcoaches en Gezonde School-adviseurs (GGD en Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl) hebben een duidelijk raakvlak: de gezondheid van schoolgaande kinderen en/of jongeren. Door op lokaal niveau krachten te bundelen kan vanu...
Lees verder >>Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

Meedoen aan de kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches? Buurtsportcoaches kunnen zich hier aanmelden en blijven op de hoogte van alle ontwikkelingen. Klik hier voor registratie.
Lees verder >>KVLO netwerkbijeenkomst voor buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

Op woensdag 2 april 2014 organiseert de KVLO van 14:00-17:00 uur een netwerkbijeenkomst voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches onderwijs en sport. Professionals die dagelijks bezig zijn om kinderen goed te leren bewegen in en/of rondom de sch...
Lees verder >>Factsheets Onderwijsagenda SBGL over gezonde leefstijl
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

De experts van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) hebben een aantal factsheets voor scholen gemaakt over onderwerpen die te maken hebben met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In deze factsheets leest u wat het onderwe...
Lees verder >>Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt - voorjaar 2014
Gepubliceerd op: 11 maart 2014

In maart 2014 organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt. Dit voorjaar bestaan de regionale bijeenkomsten uit een middag- en avondprogramma. In de middag ligt de nadruk op beleidsmatige onderwerpen ...
Lees verder >>Extra geld voor scholen voor Gezonde School-beleid
Gepubliceerd op: 20 februari 2014

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen 2 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen voor Gezonde School-beleid. Po-, vo- en mbo-scholen kunnen in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ...
Lees verder >>Meer doen met gezondheid op school? Vraag tussen 28 maart en 25 april extra ondersteuning aan!
Gepubliceerd op: 13 februari 2014

Wilt u meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij uw leerlingen of studenten op school, maar ontbreekt het uw school aan tijd en middelen om hieraan te werken? Vraag dan van 28 maart tot en met 25 april 2014 extra hulp aan om te werken a...
Lees verder >>Nieuwe mogelijkheden voor onderwijs voor combinatiefuncties/buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 29 januari 2014

Gemeenten kunnen per 2014 alsnog deelnemen aan de Brede impuls combinatiefuncties of hun deelnamepercentage ophogen (tot maximaal 140%). De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft de gemeenten dit, mede namens de ministeries van VWS en OCW, per bri...
Lees verder >>Al ingeschreven voor studiereis ‘Beleid en praktijk rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl’ naar Berlijn?
Gepubliceerd op: 17 januari 2014

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad organiseert van zondag 23 maart tot en met donderdag 27 maart 2014 een studiereis naar Berlijn. Met deze studiereis ‘Beleid en praktijk rond sport, bewe...
Lees verder >>Verkiezing sportiefste vo-school 2014
Gepubliceerd op: 14 januari 2014

Heeft uw school het beste programma voor sport en bewegen van alle vo-scholen in het land? Op 21 mei 2014 vindt de verkiezing ‘Sportiefste vo-school van Nederland’ plaats. Schrijf uw school in voor 19 maart a.s. en ding mee naar deze titel. D...
Lees verder >>Aanzet kwaliteitstraject: competentieprofielen en App
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Een kwaliteitstraject voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen vormt het fundament voor de eerste stappen richting een duurzame, stabiele en kwalitatief hoogstaande structuur. Dit traject draagt bij aan structurele aandacht en initiatieven geri...
Lees verder >>Scholen in Nederland starten met Gezond Schoolplein
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom bouwen zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, in de periode 2014-2016, een Gezond Schoolplein. Gezond...
Lees verder >>Opleidingsprogramma buurtsportcoach: sociale veiligheid & netwerk
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Buurtsportcoaches hebben de potentie om een geweldige bijdrage te leveren aan duurzaam sporten en bewegen en hiermee ook aan een veiliger sportklimaat in de Nederlandse buurten. De Krajicek Foundation en Cruyff Foundation hebben hun kennis van de afgelope...
Lees verder >>Impuls lokaal bekeken: veelzijdig en van meerwaarde
Gepubliceerd op: 16 december 2013

In opdracht van het ministerie van VWS voeren het Mulier Instituut en Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Gezondheid een verdiepingsonderzoek uit naar de effecten van de komst van de combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoaches. Het verdiepingson...
Lees verder >>Nulmeting en aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) heeft in november een Kamerbrief over aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief gaat in op de nulmeting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (mei 2013) en maatrege...
Lees verder >>Website voedingscentrum uitgebreid met informatie voor buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Uit vooronderzoek, dat het voedingscentrum in het najaar 2012 en voorjaar 2013 heeft uitgevoerd, blijkt dat buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen het thema gezonde voeding willen meenemen in hun takenpakket, maar dat zij niet weten hoe ze dit kun...
Lees verder >>Nijntje ambassadeur van het Beweegdiploma
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) gaan een meerjarig samenwerkingsverband aan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. Als bekende kinderheld wordt nijntje de a...
Lees verder >>Sportimpuls: volgende ronde wordt opengesteld in februari 2014
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Na de eerste (2012) en tweede (2013) ronde krijgen lokale sport- en beweegaanbieders ook in 2014 weer de kans om een aanvraag in te dienen voor de Sportimpuls. Na afloop van de eerste twee Sportimpuls rondes hebben diverse betrokken partijen aan een evalu...
Lees verder >>Rol buurtsportcoach binnen de Gezonde School
Gepubliceerd op: 16 december 2013

Buurtsportcoaches kunnen een belangrijke rol spelen binnen een Gezonde School. Ze kunnen een bijdrage leveren aan: een toename van het percentage leerlingen dat voldoet aan de beweegnorm; het behalen van het vignet Gezonde School; het voldoen aan de ...
Lees verder >>Tineke Meens winnaar Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013
Gepubliceerd op: 13 december 2013

Tineke Meens gebruikt social media om mensen in Tilburg gezonder te laten leven. Met deze unieke en inspirerende aanpak is zij volgens het publiek van de Kennisdag ‘Duurzaam sporten en bewegen’ de overtuigende winnaar van de Stimuleringsprijs ...
Lees verder >>Genomineerden Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013 bekend
Gepubliceerd op: 9 december 2013

Voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013 zijn uit de zestien aanmeldingen drie spinnen in het web geselecteerd. De genomineerden zijn: Kevin de Wit, Nicole van Spaendonk en Tineke Meens. Tijdens de Kennisdag ‘Duu...
Lees verder >>Meer dan duizend aanvragen van scholen voor ondersteuning gezondheidsbevordering
Gepubliceerd op: 2 december 2013

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen twee maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. De belangstelling voor het ondersteunin...
Lees verder >>Nationale Kennisdag: Duurzaam sporten en bewegen
Gepubliceerd op: 15 november 2013

Jij brengt mensen op lokaal niveau in beweging. Je bent: sport- en beweegprofessional, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, medewerker van een gemeente, werkzaam in bijvoorbeeld de sector zorg & welzijn, onderwijs, buitenschoolse opvang en bedrijf...
Lees verder >>Stimuleringsprijs: wie draag jij voor?
Gepubliceerd op: 15 november 2013

Tijdens de Nationale Kennisdag Duurzaam sporten en bewegen op 12 december wordt de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach en Combinatiefunctionaris 2013 uitgereikt.  Deze prijs is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die door een ...
Lees verder >>Boekje met tips over sportonderwijs voor kinderen met een handicap gelanceerd
Gepubliceerd op: 8 november 2013

In Zwolle is tijdens de landelijke studiedag voor vakleerkrachten van het basisonderwijs de uitgave 'Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs' gepresenteerd. Het doel van dit boekje is om (vak)leerkrachten, trainers bij sportverenigi...
Lees verder >>VWS Programma Sport en Bewegen in de Buurt goed op stoom
Gepubliceerd op: 7 november 2013

  Het Ministerie van VWS heeft de eerste voortgangsrapportage van de Monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (SBB) naar de Tweede Kamer gestuurd voor het Wetgevingsoverleg Sport. Het Rijk heeft via het programma ‘Sport en Bewegen i...
Lees verder >>Vignet Gezonde School: vanaf 1 november voor mbo-scholen
Gepubliceerd op: 25 oktober 2013

Mbo-scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen vanaf 1 november 2013 per locatie het vignet Gezonde School mbo aanvragen. Goed bezig zijn betekent dat zij structureel en op een integrale manier aan één of meer gezondhei...
Lees verder >>Overzicht initiatieven school en sport & bewegen
Gepubliceerd op: 24 oktober 2013

Er bestaan behoorlijk wat landelijke initiatieven om sport en bewegen binnen het onderwijs te stimuleren: Gezonde School, #Jeugdimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt, Jongeren op Gezond Gewicht, gezonde schoolpleinen…… Vindt u het lastig om ...
Lees verder >>Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur
Gepubliceerd op: 11 oktober 2013

De monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012) wordt volgens de VNG positief als het gaat over de realisatie van combinatiefuncties. In haar opdracht voert BMC Onderzoek de monitor uit. Jaarlijks wordt een landelijk beeld opgesteld van...
Lees verder >>Lerende netwerken Sport en Bewegen in de Buurt najaar 2013
Gepubliceerd op: 11 oktober 2013

Combifuncties Onderwijs heeft dit najaar tijdens de Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt een workshop gegeven over kansen voor buurtsportcoaches in het onderwijs. Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches kunnen een belangrijke rol in spelen b...
Lees verder >>FUWA voorbeeldfuncties buurtsportcoach onderwijs
Gepubliceerd op: 11 oktober 2013

De voorbeeldbeschrijvingen voor de buurtsportcoach in het onderwijs / kinderopvang, zoals opgenomen in het rapport ‘Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches’ (juni 2012), zijn verder aangescherpt op de doelstellingen vanuit de Onderwi...
Lees verder >>Nieuwe informatie Gezonde School voor primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11 oktober 2013

De informatie op www.gezondeschool.nl voor het primair onderwijs is vernieuwd. Bestuursleden, leraren en medewerkers van gezondheidsbevorderende instituten hebben meegedacht over de structuur en inhoud van de Gezonde School in het primair onderwijs. De in...
Lees verder >>Overgewicht op scholen verleden tijd met B-Fit coach
Gepubliceerd op: 11 oktober 2013

Overgewicht aanpakken en zorgen voor een Gezonde School. Dat kan met het leefstijlprogramma B-Fit. Vanaf 31 oktober 2013 worden weer nieuwe B-Fit coaches opgeleid. Combinatiefunctionarissen kunnen zich tot 15 oktober 2013 inschrijven voor de vierdaagse cu...
Lees verder >>Ook aan de slag met gezondheid op school? Doe mee en vraag ondersteuning aan!
Gepubliceerd op: 7 oktober 2013

Gezonde leerlingen en studenten zitten lekkerder in hun vel. Gezonde leraren werken met meer plezier op school en er is minder verzuim. Scholen doen vaak al veel aan gezondheid, maar wat nu precies? De test ‘Hoe gezond is jouw school?’ geeft e...
Lees verder >>Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 16 september 2013

Sport en Bewegen in de buurt organiseert in het najaar weer zes Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt. Deze netwerken bestaan uit workshops en lezingen over diverse thema’s en ze hebben een gevarieerde opzet. Combifuncties onderwijs geeft n...
Lees verder >>MediaMasters 2013 voor de combinatiefunctionaris
Gepubliceerd op: 16 augustus 2013

Mediawijs? Bewijs het maar! Tijdens de Week van de Mediawijsheid (22-29 november) laten duizenden leerlingen zien hoe mediawijs ze zijn in MediaMasters 2013, het super spannende mediawijsheidspel voor groep 7 en 8. De leerlingen worden aan het begin van ...
Lees verder >>Recessiepeiling gemeentelijk sportbudget 2013
Gepubliceerd op: 16 augustus 2013

Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches lijken niet te hoeven vrezen voor hun baan. Wel wordt een groter beroep gedaan op partners voor cofinanciering. Zo luidt één van de belangrijkste uitkomsten en conclusies uit de ‘Recessiep...
Lees verder >>Voorbeeldfuncties buurtsportcoach onderwijs
Gepubliceerd op: 11 juli 2013

In het rapport ‘Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches’ (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden ‘onderwijs’, ‘ouderen’, ‘zorg’ en ‘buurt’. Per werkveld is...
Lees verder >>Vooraankondiging Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt – najaar 2013
Gepubliceerd op: 27 juni 2013

  Sport in de buurt organiseert in september en oktober de volgende ronde Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt. Combinatiefuncties Onderwijs verzorgt een workshop tijdens deze netwerken.  DoelHet doel van deze regionale bijeenkomsten...
Lees verder >>Vraag vanaf 7 oktober hulp aan voor werken aan de gezondheid van uw leerlingen of studenten
Gepubliceerd op: 27 juni 2013

Kinderen en jongeren presteren beter op een gezonde school. Een school kan ze bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Maar scholen hebben hiervoor niet altijd voldoende geld en tijd. Daarom kunnen zi...
Lees verder >>Uitwerking Regeerakkoord meer gymlesuren op school
Gepubliceerd op: 25 juni 2013

  In het Regeerakkoord 'Bruggen Slaan' is de ambitie opgenomen om naar meer gymlesuren in het primair onderwijs te streven. In het schriftelijk overleg van 19 december 2012 heeft Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ...
Lees verder >>Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt regio-ondersteuners
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn in november 2012 gestart met de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Onderwijsagenda SBGL). Om po-, vo- en mbo-scholen ‘hands-on’ en lokaal te kunnen helpen bij het kom...
Lees verder >>Onderwijs grijp je kans!
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

In totaal nemen 377 gemeenten met 2760,6 fte deel aan de Brede impuls combinatiefuncties. De komende periode geven gemeenten verder invulling aan de inzet van combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Voor het onderwijs is dit een kans om bij hun gemeente hun...
Lees verder >>Ondersteuning combinatiefuncties onderwijs
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

Voor het onderwijs is en blijft Combifuncties Onderwijs het landelijke aanspreekpunt voor combinatiefuncties/buurtsportcoaches in relatie tot scholen. Hiermee werken we nauw samen met het programma sport en bewegen in de buurt. Vanaf 2013 legt Combifuncti...
Lees verder >>Hoe krijg je sport en bewegen de school in?
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

82 procent van de schoolleiding op basisscholen vindt bewegen en sport op school belangrijk. Slechts 43 procent van de scholen voert er ook daadwerkelijk gericht beleid op. Een groot verschil dus tussen theorie en praktijk. In het artikel  ‘Een...
Lees verder >>Good practice: Dordrecht combineert onderwijs, sport en gezondheid
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

De gemeente Dordrecht laat met haar integrale aanpak zien hoe zij succesvol combinatiefuncties en gezondheidsprogramma’s voor kinderen inzet. Lees hier het hele artikel met daarin verwijzingen naar praktisch voorbeeldmateriaal.
Lees verder >>Onderwijsagenda SBGL zoekt regio-ondersteuners
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn in november 2012 gestart met de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Onderwijsagenda SBGL). Om po-, vo- en mbo-scholen ‘hands-on’ en lokaal te kunnen helpen bij het kom...
Lees verder >>Oproep: praktijkvoorbeelden buurtsportcoach en gezonde voeding
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum, blijkt een grote interesse onder combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches om aan de slag te gaan met gezonde voeding en gezonde leefstijl. Om goede voorbeelden te delen hoort het Voedingsce...
Lees verder >>Handleidingen Gezonde School
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

Sport en bewegen kan een ingang zijn om ook op andere gezondheidsthema’s in te spelen. Hiervoor kunnen combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches andere expertise inzetten zoals de Gezonde School adviseur van de GGD. Voor het mbo is de digitale han...
Lees verder >>Voorbeeldfuncties buurtsportcoach onderwijs
Gepubliceerd op: 13 juni 2013

In het rapport ‘Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches’ (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden ‘onderwijs’, ‘ouderen’, ‘zorg’ en ‘buurt’. Per werkveld is...
Lees verder >>Een structurele plek voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het schoolbeleid
Gepubliceerd op: 10 juni 2013

82% van de schoolleiding op basisscholen vindt bewegen en sport op school belangrijk. Slechts 43% van de scholen voert er ook daadwerkelijk gericht beleid op. Een groot verschil dus tussen theorie en praktijk. In een artikel  vertellen vijf schoolbes...
Lees verder >>Meicirculaire gemeentefonds 2013 gepubliceerd
Gepubliceerd op: 4 juni 2013

Op 31 mei 2013 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2013 gepubliceerd. Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decent...
Lees verder >>Artikel over sport, bewegen en gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs
Gepubliceerd op: 23 mei 2013

In VBSchrift van mei 2013 staat een artikel over sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs. Daarbij wordt de link gelegd met combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches en een voorbeeld gegeven uit het speciaal onderwijs. Inl...
Lees verder >>Presentaties Lerende Netwerken
Gepubliceerd op: 14 mei 2013

Combifuncties Onderwijs heeft tijdens de Lerende Netwerken in april 2013 een presentatie gehouden over de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach in de (gezonde) school. Alle presentaties van de Lerende Netwerken van april vindt u hier. De volgende ronde L...
Lees verder >>Factsheet ‘Wat zien gemeenten in een buurtsportcoach?’
Gepubliceerd op: 14 mei 2013

In opdracht van het ministerie van VWS hebben Mulier Instituut en Kennispraktijk voor het derde achtereenvolgende jaar het Verdiepingsonderzoek Brede impuls combinatiefuncties uitgevoerd. Het onderzoek is dit jaar verbreed met buurtsportcoaches en sport...
Lees verder >>Focusgroepgesprekken Voedingscentrum voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 14 mei 2013

Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben bij het Voedingscentrum aangegeven dat ze voeding een belangrijk thema vinden en dit graag willen meenemen in hun werkzaamheden. Zij geven aan dat ze hierbij ondersteund willen worden door het Voe...
Lees verder >>Kamerbrief met reactie op rapportage Taskforce ‘Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt’
Gepubliceerd op: 2 mei 2013

Minister Schippers heeft op 25 april 2013 haar reactie op het eindrapport van de Taskforce ‘Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister is met de Taskforce van mening dat vooral voor gehandicapten het...
Lees verder >>Doe mee en zet uw school op de ‘gezonde kaart’ van Nederland!
Gepubliceerd op: 25 april 2013

Onder het motto 'Scholen inspireren scholen' is het RIVM Centrum Gezond Leven op zoek naar inspirerende voorbeelden van activiteiten op scholen om een gezonde leefstijl bij leerlingen te bevorderen. Scholen kunnen hun activiteit vastleggen op film, in een...
Lees verder >>Factsheet: Evaluatie Digitale Toolkit Ouderbetrokkenheid & Gezond Gewicht
Gepubliceerd op: 8 april 2013

Hoe betrek je als onderwijs- of gezondheidsprofessional (bijvoorbeeld combinatiefunctionaris/buurtsportcoach) ouders van basisschoolkinderen bij activiteiten op het gebied van gezonde voeding en voldoende bewegen? De praktijk wijst uit dat het soms last...
Lees verder >>De combinatiefunctionaris in verbinding met de Gezonde School adviseur
Gepubliceerd op: 21 maart 2013

De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach is één van de eerste medewerkers die de kansen van betere leerprestaties van leerlingen door een gezondere en actievere leefstijl direct op school in praktijk kan brengen. De insteek hierbij is natuu...
Lees verder >>Gezonde School en de combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach
Gepubliceerd op: 20 maart 2013

Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, net als een goede gezondheid van zowel leerling en student als leerkracht. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die voldoende sporten en bewegen zich gezonder voelen. Bovendien heeft spo...
Lees verder >>Verantwoordingsrapportage Combifuncties Onderwijs
Gepubliceerd op: 20 maart 2013

Na vijf jaar intensieve samenwerking met VNG, NOC*NSF, de Cultuurformatie en Combifuncties Onderwijs is het cultuur- en sportaanbod op en rond (brede) scholen aanzienlijk uitgebreid. Steeds meer combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zijn aan de s...
Lees verder >>Cao po 2013 beschikbaar met technische aanpassingen combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 20 maart 2013

Vakbonden en PO-Raad sloten op 17 januari de cao po voor 2013. Een cao met een vooral technisch karakter. De artikelen met het oog op benoeming en aanstelling van combinatiefuncties bevatten enkele aanpassingen: De verwijzing naar het convenant Impuls ...
Lees verder >>Minor “Combinatie school en sport” gericht op de combinatiefunctionaris
Gepubliceerd op: 20 maart 2013

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) verzorgt voor haar studenten een minor “Combinatie school en sport” en richt zich daarbij specifiek op de combinatiefunctionaris. De minor koppelt belangrijke en actuele theorieën, modellen en best prac...
Lees verder >>Koningsspelen op 26 april
Gepubliceerd op: 20 maart 2013

Het Nationaal Comité Inhuldiging nodigt alle basisscholen uit op vrijdag 26 april mee te doen aan de Koningsspelen, een feestelijke dag voor alle kinderen van Nederland. De dag begint met een gezond ontbijt, de rest van de dag staat in het teken va...
Lees verder >>11 actiepunten Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 20 maart 2013

De Taskforce heeft onder leiding van Onno Hoes – burgemeester van Maastricht – elf actiepunten benoemd om belemmeringen in sport en bewegen in de buurt weg te nemen. Zowel de Rijksoverheid als het werkveld komen in actie om belemmeringen aan t...
Lees verder >>Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt – april 2013
Gepubliceerd op: 11 maart 2013

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl staan in het onderwijs op de agenda. Voor deze onderwerpen liggen er kansen in samenwerking met andere sectoren. Denk aan de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach die zowel werkzaam is op de school als binnen de...
Lees verder >>9 tips voor buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 11 februari 2013

Voor beweging is energie nodig. En dat komt uit ons eten. Als buurtsportcoach of combinatiefunctionaris is het dus handig om ook de belangrijkste informatie over voeding te weten.Het voedingscentrum geeft een aantal slimme tips en praktische handvatten om...
Lees verder >>Meer gymuren in het PO
Gepubliceerd op: 31 januari 2013

Staatssecretaris van OCW komt in het voorjaar met plan voor meer gymuren in het PO. In een reactie op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het "Evaluatieonderzoek postinitiële leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs" schrijft de staats...
Lees verder >>Aanvraag Sportimpuls tot maart 2013
Gepubliceerd op: 31 januari 2013

In samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders kan tot maart 2013 de Sportimpuls aangevraagd worden. Het gaat om organisaties die op lokaal niveau sport– en beweegactiviteiten organiseren en aanbieden. Scholen kunnen deel uit maken van een sa...
Lees verder >>Weg met de belemmeringen om te sporten in de buurt!
Gepubliceerd op: 27 januari 2013

Taskforce biedt rapport met 11 actiepunten aan minister aan In het weekend hebben veel kinderen plezier in sportaccommodaties, maar als ze op de BSO zijn, mogen ze er ineens door strengere regelgeving niet komen. Naar het schoolplein dan? Ook geen opti...
Lees verder >>Onderzoek Combinatiefuncties: verbinders in de 2e tranche!
Gepubliceerd op: 20 december 2012

Uit het onderzoek onder zes tweede-tranche-gemeenten blijkt dat door de inzet van combinatiefunctionarissen het sport- en cultuuraanbod is gestegen en er een kwaliteitsverbetering van het aanbod heeft plaatsgevonden. De sportverenigingen zien een stijg...
Lees verder >>Combifuncties Onderwijs zet werkzaamheden voort
Gepubliceerd op: 18 december 2012

Vanaf januari 2013 zet de projectgroep werkzaamheden voort in de rol van landelijke expert buurtsportcoach binnen de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Vanuit Combifuncties Onderwijs dragen we zorg voor het vol...
Lees verder >>Terugblik Nationale Kennisdag ‘Samen Lokaal Vitaal’
Gepubliceerd op: 18 december 2012

Op de Nationale Kennisdag van afgelopen donderdag 13 december heeft de projectgroep Combifuncties Onderwijs drie druk bezochte workshops verzorgd. In de workshop leren van ervaringen met combinatiefuncties is verder uitwerking gegeven aan tips voor de toe...
Lees verder >>Overdrachtsbijeenkomst Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl
Gepubliceerd op: 18 december 2012

Op maandag 26 november 2012 vond de afsluiting van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs plaats bij het ministerie van OCW. In het Platform Sport Bewegen en Onderwijs is samenwerking ontstaan die onontbeerlijk is voor toekomstig beleid. Na de presentat...
Lees verder >>Landelijk kennisinstituut voor cultuureducatie
Gepubliceerd op: 18 december 2012

Combinatiefunctionarissen onderwijs en cultuur worden steeds vaker cultuurcoaches genoemd. Ze zijn koplopers op de brug tussen de school en het culturele veld. De Cultuurformatie (de betrokken partner bij de Impuls brede scholen, sport en cultuur vanuit d...
Lees verder >>Levenslange effecten van cultuureducatie
Gepubliceerd op: 18 december 2012

In november 2012 is het boek  ‘Geef mij een potlood en ik ga tekenen’ verschenen. Kinderen zijn van nature artistiek en ondernemend. Voor het onderwijs is het de kunst om kinderen op te leiden zonder dat ze hun natuurlijke creativiteit ve...
Lees verder >>Versterking functie cultuurcoach
Gepubliceerd op: 18 december 2012

De (rijks)middelen die vanaf 2013 lokaal kunnen worden ingezet zijn gericht op het ontwikkelen van de kwaliteit van cultuureducatie. Veranderingen in het brede veld van de cultuureducatie kunnen de functie cultuurcoach versterken. In oktober 2012 is een b...
Lees verder >>Enkele veel gestelde vragen
Gepubliceerd op: 18 december 2012

Het lukt ons als gemeente niet om de cofinanciering rond te krijgen. Hoe nu verder?Onder de oude regeling van de Impuls gold het “alles of niets” principe. Dit hield in dat een gemeente cofinanciering kon vragen van de sectoren. Lukte dat niet...
Lees verder >>Arjo Wijnhorst wint Stimuleringsprijs Combinatiefunctionaris en Buurtsportcoach
Gepubliceerd op: 14 december 2012

Arjo Wijnhorst is de overtuigde winnaar van de Stimuleringsprijs Combinatiefunctionaris & Buurtsportcoach 2012. Deze prijs is op 13 december uitgereikt tijdens de Kennisdag: Samen Lokaal Vitaal. Arjo kreeg een cheque van 1500,- euro die hij mag invest...
Lees verder >>Toolkit 'Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht'
Gepubliceerd op: 4 december 2012

De toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht’ helpt lokale gezondheid- en onderwijsprofessionals om ouders met kinderen op de basisschool te betrekken bij de thema’s gezonde voeding en bewegen. Via de toolkit zijn diverse hulpmiddele...
Lees verder >>Kanshebbers Stimuleringsprijs bekend
Gepubliceerd op: 29 november 2012

Voor de Combinatiefunctionaris & Buurtsportcoach Stimuleringsprijs 2012 zijn uit meer dan veertig aanmeldingen vier actieve duizendpoten gekozen. Lees hier meer over deze publieksprijs en de genomineerden.
Lees verder >>Groen licht voor onderwijsagenda SBGL
Gepubliceerd op: 29 november 2012

De ministers voor OCW en VWS hebben ingestemd met de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. In deze agenda staan de ambities voor een 'gezonde leeromgeving' voor jongeren. Gezonde leefstijl, betere...
Lees verder >>Schrijf je nu in voor de Nationale Kennisdag: Samen Lokaal Vitaal!
Gepubliceerd op: 15 november 2012

Op donderdag 13 december wordt de Nationale Kennisdag georganiseerd in de Fokker terminal in Den Haag. De kennisdag is bedoeld voor sport- en beweegprofessionals, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, cultuurcoaches, medewerkers van gemeenten ...
Lees verder >>Presentatie Lerende Netwerken oktober 2012
Gepubliceerd op: 8 november 2012

Tijdens de zeven bijeenkomsten van de Lerende Netwerken die in oktober zijn gehouden, heeft de projectgroep Combifuncties Onderwijs ook een workshop verzorgd. De workshops werden erg goed bezocht wat waarschijnlijk samenhing met de actuele thema’s d...
Lees verder >>Terugblik Lerende netwerken juni 2012
Gepubliceerd op: 10 september 2012

In juni van dit jaar organiseerde de samenwerkende partners Impuls brede school, sport en cultuur weer de lerende netwerken in het land. Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Spor...
Lees verder >>Adviseur aan huis
Gepubliceerd op: 10 september 2012

Ook dit najaar biedt Projectgroep Combifuncties Onderwijs u nog de mogelijkheid om te sparren met een deskundig adviseur. Samen met een onafhankelijke derde evalueren wat goed gaat en wat beter kan, helpt om behaalde resultaten te borgen en nieuwe doelen ...
Lees verder >>Kennisdag combinatiefunctionaris woensdag 26 september 2012
Gepubliceerd op: 29 augustus 2012

Het domein Bewegen, Sport en Voeding (DBSV) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft onderzoek verricht naar de competentieontwikkelings- en netwerkbehoefte onder combinatiefunctionarissen in de sport. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen gebr...
Lees verder >>Vooraankondiging lerende netwerken Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 21 augustus 2012

In oktober worden zeven ‘Lerende Netwerken’ georganiseerd. Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt.Door de uitwisseling van ervaring en kenn...
Lees verder >>Flyer: Combinatiefuncties – ‘Leren van onderzoek en praktijk’
Gepubliceerd op: 17 juli 2012

Zoals reeds eerder bericht heeft de projectgroep Combifuncties Onderwijs in samenwerking met het projectbureau Impuls brede scholen, sport en cultuur (Vereniging Sport en Gemeenten) op woensdag 6 juni 2012 de Expertmeeting Combinatiefuncties ‘Leren ...
Lees verder >>Rapport flankerend beleid buurtsportcoaches
Gepubliceerd op: 26 juni 2012

Op 26 juni is het rapport "Aan de slag met de buurtsportcoach" aangeboden aan Paul Huijts, Directeur-Generaal Volksgezondheid op het ministerie van VWS. Klik hier voor het rapport en de bijlagen van de werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches.
Lees verder >>Stand van zaken 2011
Gepubliceerd op: 25 juni 2012

  In opdracht van de VNG voert BMC Onderzoek de monitor uit van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling va...
Lees verder >>Expertmeeting combinatiefuncties 'Leren van onderzoek en praktijk'
Gepubliceerd op: 25 juni 2012

Woensdag 6 juni 2012 heeft de projectgroep Combifuncties Onderwijs in samenwerking met het projectbureau van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (Vereniging Sport en Gemeenten) de Expertmeeting Combinatiefuncties ‘Leren van onderzoek en prakti...
Lees verder >>HRM onderzoek: de combinatiefunctionaris als werknemer
Gepubliceerd op: 6 juni 2012

Middels dit onderzoek is getracht een beeld te verkrijgen van de huidige positie van de combinatiefunctionaris en welke HRM instrumenten bijdragen aan de inbedding en borging van deze positie in de betrokken organisaties. Er wordt ingegaan op de vraag in ...
Lees verder >>BTW aanscherping van Regeling Kosten voor Gemene rekening
Gepubliceerd op: 6 juni 2012

Mogelijk gevolgen voor de combinatiefunctieOm het mogelijk te maken kosten van een samenwerking te delen, bijvoorbeeld m.b.t. de inzet van een combinatiefunctionaris, wordt ook in het onderwijs gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘Kosten voor gemene ...
Lees verder >>LinkedIn voor combinatiefunctionarissen
Gepubliceerd op: 1 juni 2012

Ben je actief op LinkedIn? Op LinkedIn zijn er ook groepen voor combinatiefunctionarissen. De groep Combinatiefuncties is een netwerkgroep bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met de uitvoering van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Ervaring...
Lees verder >>Uitnodiging lerende netwerken Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 31 mei 2012

In juni worden in elf provincies ‘Lerende Netwerken’ georganiseerd. Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. Verschillende partijen zijn be...
Lees verder >>Samenwerking met commerciële sportaanbieders in Vlaanderen
Gepubliceerd op: 10 mei 2012

Met de aanstelling van buurtsportcoaches als aanvulling op de combinatiefunctionarissen wordt de lokale samenwerking tussen partners verbreed. Naast combinaties tussen onderwijs en sportverenigingen, kunnen straks samenwerkingsverbanden ontstaan tussen (c...
Lees verder >>Sportimpuls: menukaart en criteria
Gepubliceerd op: 10 mei 2012

De Sportimpuls maakt onderdeel uit van het VWS beleidsprogramma ´Sport en bewegen in de buurt´en ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij de opstart van de uitvoering van hun lokale actieplannen. Deze actieplannen zijn erop gericht vi...
Lees verder >>Wat gaat goed en wat kan beter richting de toekomst?
Gepubliceerd op: 3 april 2012

In opdracht van de projectgroep Combifuncties Onderwijs heeft onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzocht welke effecten de invoering van combinatiefuncties in het onderwijs hebben gehad. Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn schooldirecteuren, combinati...
Lees verder >>Combinatiefuncties en nu verder: wat ziet de projectgroep in de praktijk?
Gepubliceerd op: 3 april 2012

Vanaf 2008 zijn de combinatiefunctionarissen gestart met hun werk. Hoewel het enthousiasme er was, was het in het begin vaak nog wennen. Grote gemeenten moesten in hoog tempo de Impuls brede scholen, sport en cultuur vormgeven, waarbij het vaak om veel ar...
Lees verder >>Aanvullende financiële middelen beschikbaar voor combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 3 april 2012

Gemeenten kunnen voor 15 april hun deelname aangeven voor de financiële impuls als onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma beoogt meer combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoach, in te zetten. Dit m...
Lees verder >>Verdiepingsonderzoek combinatiefuncties, eerste fase
Gepubliceerd op: 3 april 2012

In opdracht van het ministerie van VWS voeren het Mulier Instituut en Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Gezondheid sinds najaar 2010 een verdiepingsonderzoek uit naar de effecten van de komst van de combinatiefunctionarissen. Het verdiepingsonderzoe...
Lees verder >>Aanvraag Sportimpuls
Gepubliceerd op: 3 april 2012

Als onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ is ook de Sportimpuls gestart. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen o...
Lees verder >>Netwerk(en) voor combinatiefunctionarissen
Gepubliceerd op: 3 april 2012

Eerder is gebleken dat er behoefte bestaat aan netwerkvorming/collegiale contacten onder combinatiefunctionarissen. Op de Landelijke Kennisdag van 8 december jl. in Amsterdam is een workshop gehouden over het onderwerp netwerken. Hieruit bleek dat er al v...
Lees verder >>Ondersteuning bij lokale evaluatie inzet combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 3 april 2012

2012 is een goed moment om te evalueren: wat gaat goed en wat kan beter? Het is immers niet alleen belangrijk om behaalde successen vast te houden, maar ook om te kijken hoe er in de toekomst nog meer succes kan worden behaald met de inzet van combinatief...
Lees verder >>Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
Gepubliceerd op: 1 maart 2012

De Projectgroep Combifuncties Onderwijs wil u ook dit jaar graag op de hoogte houden van best practices, ervaringsverhalen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van combinatiefuncties. Hiertoe brengt de projectgroep een aantal informatieve nieuwsbrie...
Lees verder >>Vijfde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda
Gepubliceerd op: 29 februari 2012

Op 8 maart 2012 vindt de vijfde Landelijke Conferentie Lokale Educatieve Agenda plaats in het NBC in Nieuwegein. Na vijf jaar LEA is dit hét moment om een pas op de plaats te maken, te reflecteren op het verleden en onze aandacht te richten op de a...
Lees verder >>Arbeidsmarktmonitor Sport 2011: combinatiefuncties duidelijk in beeld
Gepubliceerd op: 29 februari 2012

Eind 2011 is de Arbeidsmarktmonitor Sport 2011 verschenen. Het doel van deze monitor is om een beeld te krijgen van de arbeidsmarkt voor functies op het gebied van sport en bewegen en de ontwikkelingen die zich op die markt voordoen. Aan deze monitor hebb...
Lees verder >>Van Impuls brede scholen naar Brede impuls combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 28 februari 2012

Programma Sport en Bewegen in de Buurt Op 13 februari 2012 is een nieuw bestuursakkoord gesloten. Aanvullend op de Impuls brede scholen sport en cultuur die voorziet in de combinatiefuncties, zet het kabinet extra geld in om op buurtniveau het sport- en ...
Lees verder >>Invoering Impuls brede scholen, sport en cultuur
Gepubliceerd op: 28 februari 2012

Tegelijkertijd met de start van de Brede impuls combinatiefuncties zijn de zogenaamde vierde tranche gemeenten volop bezig met de invoering van de combinatiefuncties volgens de Impuls brede scholen, sport en cultuur (de Impuls). Het gaat hier om kleinere ...
Lees verder >>Ondertekening programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’
Gepubliceerd op: 24 februari 2012

Op 13 februari 2012 was de officiële start van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. De genodigden werden in Ahoy Rotterdam welkom geheten door Richard Kraijcek. Het programma startte met de officiële ondertekening van de bes...
Lees verder >>Interview: Persoonlijk contact als sleutel tot succes
Gepubliceerd op: 31 januari 2012

Lees hier interview met Harold Wassink, combinatiefunctionaris onderwijs en sport tweede tranche in gemeente De Wolden.Persoonlijk contact als sleutel tot succes.
Lees verder >>Winnaar ‘Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011’ bekend
Gepubliceerd op: 8 december 2011

Tijdens de vierde Nationale Kennisdag Combinatiefuncties in De Meervaart in Amsterdam is de 'Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011' uitgereikt. Uit handen van de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg ontving de winnaar Richard Koppert een sculpt...
Lees verder >>Onderzoek naar de effecten van combinatiefuncties in het onderwijs
Gepubliceerd op: 6 december 2011

In opdracht van de Projectgroep Combifuncties Onderwijs is door stichting Onderwijs Vraagt Kennis en onderzoeks- en adviesbureau Oberon een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van combinatiefuncties in het onderwijs. Lees hier de eerste resultaten van h...
Lees verder >>Belangrijkste vragen en antwoorden over Sport en Bewegen in de Buurt
Gepubliceerd op: 29 november 2011

Minister Schippers trekt 70 miljoen euro uit om meer mensen aan het sporten te krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze verder dat het aantal combinatiefuncties wordt uitgebreid naar 2900. Om sport en bewegen te stimuleren wil de minister van...
Lees verder >>Genomineerden ‘Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011’ bekend
Gepubliceerd op: 23 november 2011

De vier genomineerde combinatiefunctionarissen voor de ‘Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011’ zijn bekend.  Twee sportcombinatiefunctionarissen en twee cultuurcoaches komen op 8 december a.s. in aanmerking voor deze prijs. Wie de...
Lees verder >>Lees nu Flyer Aan het werk met combinatiefuncties nr. 10
Gepubliceerd op: 22 november 2011

In Flyer Aan het werk met combinatiefuncties nummer 10 leest u onder andere over: de 4e nationale kennisdag combinatiefuncties, de inzet van het kabinet op uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen bovenop de huidige impuls, de nieuw aangebroke...
Lees verder >>Wie verdient de Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011?
Gepubliceerd op: 2 november 2011

Bruggenbouwer, spin in het web, verbindende schakel… Een combinatiefunctionaris vervult al deze rollen. Combinatiefunctionarissen zijn niet meer weg te denken binnen scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen. De afgelopen jaren vormen ...
Lees verder >>Flyer nr. 9 is uit!
Gepubliceerd op: 28 oktober 2011

Aan het werk met combinatiefuncties nummer 9 bevat wederom nuttige en praktische informatie, onder meer over maatwerkmogelijkheden combinatiefuncties vanaf 2012, sportbeleidsbrief en de resultaten monitor Combifuncties Onderwijs 2011.Bekijk hier de flyer.
Lees verder >>Resultaten monitor projectgroep Combifuncties Onderwijs 2011, een overzicht
Gepubliceerd op: 26 oktober 2011

De projectgroep Combifunctie Onderwijs onderzoekt met een jaarlijkse monitor in hoeverre scholen en schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties sport en cultuur en of ze gebruik maken van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (Impuls). In april ...
Lees verder >>4e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 11 oktober 2011

Schrijf nu vast in!Op donderdag 8 december 2011 vindt voor de vierde keer de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties plaats. Na het succes van vorig jaar heten we u van harte welkom in theater- en congrescentrum De Meervaart in Amsterdam.Ook dit jaar is de...
Lees verder >>Vernieuwde portal Bewegen Samen Regelen: hét plein voor beweeg-, sport- en spelactiviteiten
Gepubliceerd op: 7 oktober 2011

Op 13 oktober presenteert Bewegen Samen Regelen haar geheel vernieuwde portal. Een portal met de vertrouwde methode ‘Bewegen in het Basisonderwijs’, aangevuld met kwalitatief hoogstaande beweeg-, sport- en spelactiviteiten. Nieuw is de eigen o...
Lees verder >>Combinatiefunctie als oplossing voor bedreigingen!
Gepubliceerd op: 17 september 2011

De invoering van de combinatiefunctie komt op een moment dat gemeenten de broekriem moeten aanhalen, scholen leerlingen gaan verliezen en de overheid ook moet bezuinigen. Soms zien we dat dit tot terughoudendheid leid bij partijen en dat scholen zich afvr...
Lees verder >>Tilburgse aanpak combinatiefuncties in het VO
Gepubliceerd op: 16 september 2011

In Tilburg is ervoor gekozen om in het VO het concept van combinatiefuncties diep in de scholen teverankeren. Dit blijkt uit gesprekken met Jan van Emden, directeur van de Frater van Gemertschool enThea Prinsen, directeur van de Cobbenhagen Mavo. Hierbij ...
Lees verder >>Combinatiefuncties in het PO: aangaan en beëindigen overeenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid
Gepubliceerd op: 15 september 2011

Met betrekking tot de combinatiefuncties in het primair onderwijs in het kader van de Impuls brede school bestaan er nog enkele onduidelijkheden. Er wordt ons vaak gevraagd om voorbeeldfuncties. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over het aangaan en be&...
Lees verder >>Terugblik op informatieve bijeenkomsten van de projectgroep Combifuncties Onderwijs 2011
Gepubliceerd op: 19 juli 2011

In samenwerking met de VSG organiseerde de projectgroep Combifuncties Onderwijs dit jaar wederom drie informatieve regionale bijeenkomsten in Alphen aan den Rijn, Den Bosch en Zwolle. In de ochtend vond een Lerend Netwerk van de VSG plaats en wisselden de...
Lees verder >>Publicatie ‘Aan het werk in een combinatiefunctie, werkgeverschap en personeelsbeleid’
Gepubliceerd op: 9 juni 2011

De ervaringen met combinatiefunctionarissen op de werkvloer zijn positief. Betrokkenen beschouwen de combinatiefunctionaris als een aanwinst. Steeds meer schoolbesturen zijn met de gemeente in gesprek om met combinatiefuncties aan de slag te gaan. Een com...
Lees verder >>Functieomschrijvingen combinatiefuncties VO
Gepubliceerd op: 16 mei 2011

Eerder publiceerde de projectgroep Combifuncties Onderwijs functies en functieomschrijvingen in de uitgave ‘Aan het werk in een combinatiefunctie’. Inmiddels zijn ook twee functieomschrijvingen voor het VO verschenen: de activiteitenbegeleider...
Lees verder >>Flyer nr. 8 Informatieve bijeenkomsten Combifuncties Onderwijs 2011
Gepubliceerd op: 28 april 2011

Inmiddels is flyer nr. 8 verzonden aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Met het regelmatig uitbrengen van flyers informeert de projectgroep Combifuncties Onderwijs de scholen over de laatste stand van zaken rondom de Impuls brede schol...
Lees verder >>Lerende Netwerken Combinatiefuncties in mei en juni
Gepubliceerd op: 4 april 2011

Een Lerende Netwerkbijeenkomst is dé ontmoetingsplek voor alle partijen die regionaal of lokaal rechtstreeks betrokken zijn bij de combinatiefuncties sport en cultuur. De regionale Lerende Netwerken van de gezamenlijke partners Gemeenten, Onderwijs...
Lees verder >>Vlaanderen, brede school met sportaanbod
Gepubliceerd op: 1 februari 2011

Ook bij onze zuiderburen wordt hard gewerkt om leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs meer aan het sporten te krijgen en de band tussen scholen en sportverenigingen te versterken. In gesprek met Nicole de Croock van Bloso, de sportdienst van d...
Lees verder >>Informatieve regiobijeenkomsten Combifuncties Onderwijs 2011
Gepubliceerd op: 27 januari 2011

11 mei, 18 mei, 25 mei (woensdagmiddag, géén deelnamekosten)In de maand mei zullen drie informatieve regionale bijeenkomsten worden georganiseerd over combinatiefuncties sport en cultuur in het kader van de regeling Impuls brede scholen, spo...
Lees verder >>Eén jaar combinatiefunctionaris op Kandinsky College: van karate tot E-sports
Gepubliceerd op: 26 januari 2011

Een jaar geleden waren we bij een naschoolse karateles en schreven over de eerste ervaringen met een combinatiefunctionaris op het Kandinsky College uit Nijmegen. Nu spreken we opnieuw met Niek Poels, docent lichamelijke opvoeding en ook met Twan van den ...
Lees verder >>Combinatiefuncties: bruggenbouwers in beeld
Gepubliceerd op: 17 januari 2011

Dat is de titel van het videomagazine dat de deelnemers aan de 3e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties ontvingen. Op deze dvd ziet u een 'bonte' verzameling aan verhalen, ervaringen en visies. Verhalen over de invulling, de effecten en de draagkracht va...
Lees verder >>Publicatie Cultuurcoach schakel tussen school en culturele instelling
Gepubliceerd op: 13 januari 2011

De Cultuurcoach is in twee jaar op de kaart gezet in het Nederlandse onderwijs. 130 cultuurcoaches zijn sinds 2008 in (brede) scholen van 54 gemeenten neergestreken. Voor de leerlingen is de coach hét gezicht van de culturele instelling. School en ...
Lees verder >>Combinatiefuncties slaan aan op de brede school
Gepubliceerd op: 6 december 2010

In het jaarbericht ‘Brede scholen in Nederland’ 2009 presenteert Oberon een actueel beeld van de brede school in het primair- en voortgezet onderwijs. Hieruit komt naar voren dat combinatiefuncties sport en cultuur een wezenlijke bijdrage leve...
Lees verder >>Aan het werk in een combinatiefunctie
Gepubliceerd op: 18 november 2010

Een combinatiefunctie klinkt heel leuk, maar hoe ziet een combinatiefunctie er eigenlijk uit in de praktijk? De publicatie ‘Aan het werk in een combinatiefunctie’ schetst de achtergrond van combinatiefuncties, gaat vervolgens in op het begrip ...
Lees verder >>Impuls in plattelandsgebieden
Gepubliceerd op: 12 november 2010

Impuls brede scholen houdt vrijetijdsvoorzieningen in standPlattelandsgemeenten vechten om hun woonomgeving vitaal te houden. Door bevolkingskrimp neemt het aantal jonge gezinnen af. Scholen en verenigingen worden bedreigd met sluiting. Het ontbreekt aan ...
Lees verder >>3e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 1 november 2010

Op donderdag 9 december 2010 vindt de 3e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties plaats, in theater- en congrescentrum De Meervaart te Amsterdam. Deze 3e Nationale Kennisdag wordt georganiseerd door de gezamenlijke landelijke partners van de Impuls brede s...
Lees verder >>Flyer nr. 7 Aan het werk met combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 15 oktober 2010

Met het regelmatig uitbrengen van flyers informeert de projectgroep Combifuncties Onderwijs de scholen over de laatste stand van zaken rondom de Impuls brede scholen, sport en cultuur. De flyers worden naar alle scholen in het PO en VO verzonden. In flyer...
Lees verder >>Resultaten monitor 2010
Gepubliceerd op: 23 september 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties sport en cultuur en of ze daar gebruik van maken. In...
Lees verder >>Mailingbrief 4e tranche
Gepubliceerd op: 17 september 2010

In september hebben alle scholen uit 4e-tranche gemeenten een brief ontvangen van de projectgroep Combifuncties Onderwijs. Met deze brief informeert de projectgroep Combifuncties Onderwijs deze scholen onder meer over gerichte ondersteuning bij het tot st...
Lees verder >>Lerende Netwerken: bijeenkomsten voor scholen en gemeenten die reeds deelnemen aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur
Gepubliceerd op: 2 september 2010

Voor de reeds deelnemende scholen en gemeenten uit de 1e, 2e en 3e tranche worden door de Vereniging Sport en Gemeenten informatieve provinciale bijeenkomsten georganiseerd. Waarom deze lerende netwerken? Het doel van deze regionale lerende netwerkbi...
Lees verder >>Kick-off bijeenkomst gemeenten 4e tranche
Gepubliceerd op: 29 juli 2010

Op vrijdag 11 juni jl. vond de voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de 4e tranchegemeenten in de Verkadefabriek te Den Bosch. In totaal 127 gemeenten (waaronder fusiegemeenten) krijgen de gelegenheid om in 2011 te starten met de combinatiefuncties sport e...
Lees verder >>Terugblik op informatieve bijeenkomsten van de projectgroep Combifuncties Onderwijs 2010
Gepubliceerd op: 16 juni 2010

Hoe komen wij als school in aanmerking voor een combinatiefunctionaris, wat is onze rol bij de invoering van combinatiefuncties en hoe ziet het takenpakket er uit? Deze en vele andere concrete vragen kwamen naar voren op een serie informatieve regiobijeen...
Lees verder >>Stappenplan: stappen op weg naar werkgeverschap
Gepubliceerd op: 17 mei 2010

De komende jaren zullen steeds meer combinatiefunctionarissen aan de slag gaan. Voor schoolbesturen en betrokkenen die met combinatiefunctionarissen willen gaan werken is het belangrijk een aantal zaken op orde te hebben. Het formele werkgeverschap is het...
Lees verder >>Invoering Impuls brede scholen, sport en cultuur in globale stappen
Gepubliceerd op: 15 april 2010

Een gemeente die besluit mee te doen met de Impuls brede scholen, sport en cultuur nodigt meestal de schoolbesturen, sportverenigingen en culturele instellingen uit voor een gezamenlijke bijeenkomst. In samenwerking met de sport- of cultuurvereniging en e...
Lees verder >>Informatieve regiobijeenkomsten Combifuncties Onderwijs 2010
Gepubliceerd op: 17 maart 2010

In de maanden april en mei zullen drie informatieve regionale bijeenkomsten worden georganiseerd over combinatiefuncties sport en cultuur in het kader van de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor schoo...
Lees verder >>Flyer nr. 6 van de projectgroep Combifuncties Onderwijs is naar alle scholen uit het PO en VO verzonden
Gepubliceerd op: 16 maart 2010

In deze flyer wordt aandacht besteed aan de informatieve regiobijeenkomsten in de maanden april en mei. Ook wordt informatie gegeven over het lokaal gemeentelijke overleg rondom de combinatiefuncties sport en cultuur. Met het regelmatig uitbrengen van fl...
Lees verder >>Brief aan scholen uit achterblijvende 3e tranche-gemeenten
Gepubliceerd op: 1 maart 2010

Eind februari hebben alle scholen uit 3e-tranche gemeenten die de intentieverklaring met het Rijk nog niet ondertekend hebben, een brief ontvangen van de projectgroep Combifuncties Onderwijs. Met deze brief informeert de projectgroep Combifuncties Onderwi...
Lees verder >>Factsheets over werkgeverschap en kosten combinatiefunctionaris
Gepubliceerd op: 24 februari 2010

Vanaf het moment dat de gemeente een handtekening zet onder de intentieverklaring met het Rijk voor deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur staat, zijn werkgeverschap en BTW belangrijke items. Een combinatiefunctionaris kan aangesteld word...
Lees verder >>Flyer nr. 5: Aan het werk met combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 11 januari 2010

De vijfde flyer van de projectgroep Combifuncties Onderwijs is inmiddels naar alle scholen uit het PO en VO verzonden. Op deze wijze informeert de projectgroep Combifuncties Onderwijs de scholen over de laatste stand van zaken rondom de Impuls brede schol...
Lees verder >>COMBINATIEFUNCTIES.NL, Praktijkvoorbeelden uit onderwijs, sport en cultuur
Gepubliceerd op: 11 januari 2010

In 2008 zijn de G-30 gemeenten in Nederland als eerste aan de slag gegaan met het realiseren van de combinatiefuncties. Deze gemeenten waren met recht de pioniers die vorm gaven aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Inmiddels zijn in een groot aa...
Lees verder >>Door combinatiefuncties houdt de school leerlingen vast
Gepubliceerd op: 30 november 2009

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft het voortgezet onderwijs in haar portefeuille. Gezien de speerpunten in haar beleid -onderwijskwaliteit, minder voortijdige schoolverlaters, maatschappelijke stages, trots op het beroepsonderwijs- vindt zij de...
Lees verder >>Tweede Nationale Kennisdag Combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 23 november 2009

Op donderdag 10 december 2009 wordt in het Stadion Galgenwaard te Utrecht de Tweede Nationale Kennisdag Combinatiefuncties georganiseerd door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Het centrale thema van deze Tweede Nationale Kennisdag Combinatiefuncties...
Lees verder >>Kabinet akkoord met voorstel ophoging normbedrag combinatiefunctionaris en mogelijkheid cofinanciering door derden
Gepubliceerd op: 10 november 2009

Het kabinet heeft, naar aanleiding van de voortgangsrapportage Impuls brede scholen, sport en cultuur, ingestemd met het voorstel tot verhoging van het normbedrag voor de combinatiefunctionaris en de mogelijkheid van cofinanciering door derden. Lees verde...
Lees verder >>Rapportage 1-meting Monitor Impuls brede schol, sport en cultuur
Gepubliceerd op: 9 november 2009

In opdracht van de VNG voert SGBO een jaarlijkse monitoring uit om te bepalen hoeveel combinatiefuncties daadwerkelijk gerealiseerd zijn ten gevolge van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. De monitor is in juni 2008 gestart met een nulmeting voor d...
Lees verder >>Maak van ieder kind een Kunstbeoefenaar
Gepubliceerd op: 9 november 2009

Cultuurcoaches, zoals combinatiefunctionarissen in de culturele sector heten, kunnen volgens Bert Holvast, procescoördinator van De Cultuurformatie, cultuureducatie een kwaliteitsimpuls geven. Inmiddels zijn er zo’n 25 cultuurcoaches aan het we...
Lees verder >>Nieuwe flyer over combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur
Gepubliceerd op: 11 juni 2009

Voor u ligt alweer de vierde flyer over combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur, in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Deze flyer bevat wederom nuttige en vooral praktische informatie. Uit onze monitor bli...
Lees verder >>Externe samenwerking en horizontale verantwoording
Gepubliceerd op: 26 mei 2009

De invoer van combinatiefuncties en ontwikkeling van brede scholen leidt er toe dat scholen meer overeenkomsten afsluiten en samenwerkingsverbanden opzetten. Vanuit het perspectief van goed onderwijsbestuur kan je je afvragen hoe het vervolgens dan zit me...
Lees verder >>Vervroegd startende gemeenten in 2009
Gepubliceerd op: 19 mei 2009

De mogelijkheid was aanwezig om als gemeente eerder met de Impuls Brede School van start te gaan en wel in 2009 -terwijl een dergelijke gemeente eigenlijk in een latere tranche aan de beurt zou zijn-. De invoering van Impuls Brede School vindt immers fase...
Lees verder >>Combinatiefuncties: 164 nieuwe gemeenten bekendgemaakt
Gepubliceerd op: 19 mei 2009

De invoering van de Impuls Brede School vindt fasegewijs plaats. In 2008  startte de regeling met de G4- en de G31-gemeenten. In 2009 kwamen daar de G90 gemeenten bij. Indicator voor de bekostiging rijk/gemeente is het aantal inwoners jonger dan 18 j...
Lees verder >>Gewijzigde Financiële verhoudingswet
Gepubliceerd op: 15 mei 2009

De wijziging van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) per 1 augustus 2008 betekent voor gemeenten onder meer de introductie van de decentralisatie- en verzameluitkering. De decentralisatie-uitkering maakt overheveling van meer specifieke uitkeringen, z...
Lees verder >>Wat is de sportiefste basisschool van Nederland?
Gepubliceerd op: 24 april 2009

Acht basisscholen uit het hele land komen vrijdag 24 april (einde Nationale Sportweek) samen in Delft en strijden daar om de titel Sportiefste basisschool van Nederland. De scholen zijn na een strenge selectie genomineerd : allemaal hebben ze bewegen en...
Lees verder >>Scholen moeten zich kunnen richten op hun kerntaken
Gepubliceerd op: 8 april 2009

Staatssecretaris Sharon Dijksma over combinatiefuncties in het onderwijsZo’n honderd gemeenten in Nederland werken aan de invulling van combinatiefuncties. Gemeenten zijn druk bezig hun co-financiering te regelen en partners te vinden voor het reali...
Lees verder >>Alkmaar ambitieus van start met combinatiefunctie sport en cultuur
Gepubliceerd op: 8 april 2009

Schoolbesturen gaan bijdragen aan de uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen Alkmaar behoorde in 2008 tot de eerste groep grote gemeenten die de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' in samenwerking met schoolbesturen en andere betrokken ...
Lees verder >>Combinatiefunctionaris is de brug tussen school en sport of cultuur
Gepubliceerd op: 8 april 2009

Aan het werk met de invulling van combinatiefuncties in PO en VO Hoe steekt de wet- en regelgeving in elkaar, welke stappen moeten gezet worden om te komen tot combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur en hoe zijn de ervaringen in de praktijk? De pr...
Lees verder >>Inteview Ron Davids
Gepubliceerd op: 27 februari 2009

Interview met Ron Davids van Projectgroep Combifuncties Onderwijs lees onder: Publicaties
Lees verder >>Meldpunt Sport en Crisis
Gepubliceerd op: 27 februari 2009

Suggesties voor het versterken van de economie via de sport zijn ook van harte welkom! Denk aan zaken als het versneld invoeren van combinatiefuncties of het vervroegd uitvoeren van al gepland groot onderhoud of zelfs vernieuwing van sportaccommodaties. M...
Lees verder >>Flyer Aan het werk met combinatiefuncties 3 geplaatst
Gepubliceerd op: 23 februari 2009

In maart en april van dit jaar organiseren we voor schoolbesturen en directeuren een aantal middagbijeenkomsten over combinatiefuncties.Doel is om informatie te delen, deskundigheid te bevorderen en te leren van goede praktijken en ervaringen in het werke...
Lees verder >>Eindrapportage taskforce verschenen
Gepubliceerd op: 20 februari 2009

Lees de eindrapportage van de taskforce: ’Aan de slag met Combinatiefuncties’ onder Publicaties
Lees verder >>Bijeenkomsten Combinatiefuncties onderwijs
Gepubliceerd op: 6 februari 2009

Op 11 maart 2009 is de eerste van 4 middagbijeenkomsten Combinatiefuncties onderwijs voor schooldirecteuren uit het PO en VO. Deze bijeenkomsten bieden u de unieke mogelijkheid om in één middag alles te weten over mogelijke combinatiefunctie...
Lees verder >>Nieuwe vraag toegevoegd aan veelgestelde vragen
Gepubliceerd op: 6 februari 2009

Hoe ziet de ontslagregeling er uit bij een eventuele beëindiging van de subsidie voor Combinatiefuncties? Deze vraag wordt beantwoord op de pagina veelgestelde vragen.
Lees verder >>Nieuw: online aanmelden bijeenkomsten Combinatiefuncties onderwijs
Gepubliceerd op: 3 februari 2009

Om het aanmelden bij een bijeenkomst voor Combinatiefuncties onderwijs nog gemakkelijker te maken, kunt u zich voortaan aanmelden op deze website.
Lees verder >>Combinatiefuncties slaan aan
Gepubliceerd op: 3 december 2008

Combinatiefuncties komen momenteel nog mondjesmaat en met vallen en opstaan tot stand. Zo is er bijvoorbeeld vaak sprake van tijdelijke aanstellingen, meerdere deelcontracten en is de aansturing nog niet goed geregeld. Toch zijn de eerste ervaringen ...
Lees verder >>Nieuwsbief School en Sport - December 2008
Gepubliceerd op: 3 december 2008

Dit is de tiende nieuwsbrief voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht in het kader van de Alliantie School & Sport samen sterker...Lees de volledige nieuwsbrief >
Lees verder >>Geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs
Gepubliceerd op: 21 november 2008

De ministeries van OCW en VWS investeren gezamenlijk 28 miljoen euro extra in sport en bewegen in het onderwijs    De slotbijeenkomst van de Alliantie School & Sport samen sterker  in Madurodam in Den Haag stond in het teken van ...
Lees verder >>Inspiratieboek GO! Nu te bestellen
Gepubliceerd op: 21 november 2008

Op 8 oktober jl. is het inspiratieboek GO! uitgereikt aan de staatssecretarissen Bussemaker, Dijksma en Van Bijsterveldt en aan Erica Terpstra. In het inspiratieboek Geïnspireerd Opweg staan de ervaringen van de pilots combinatiefuncties, maar ook ar...
Lees verder >>Aanmelden Nationale Kennisdag Combinatiefuncties
Gepubliceerd op: 21 november 2008

Op donderdag 11 december 2008 vindt de 1 e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties plaats in Stadion de Galgenwaard te Utrecht. Deze kennisdag wordt georganiseerd door de gezamenlijke landelijke partners in de sectoren Cultuur (de Cultuurformatie), Onderwi...
Lees verder >>Brochure Beweginsonderwijs in het primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11 november 2008

Deze brochure behandelt nieuwe ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs: de mogelijkheden wat betreft personele inzet worden besproken en veel gestelde vragen beantwoord. De brochure Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs is bedoeld voor schoolleid...
Lees verder >>> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore