Scholen Sport Cultuur

 
Nieuws


Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
Gepubliceerd op: 17 november 2015

Het aantal combinatiefunctionarissen in Nederland groeit gestaag. Dat blijkt uit de BMC-Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2015 (over 2014). Inmiddels zijn 2607 fte gerealiseerd (peildatum januari 2015). Dat is 91% van de normaantallen (2853 fte) over 2014. Samen met de 154 op 1 januari 2015 openstaande vacatures betekent dat 97%.

Buursportcoaches
Een van de mogelijkheden voor gemeenten om combinatiefuncties in te zetten, is door middel van buurtsportcoaches. Gemeenten die nog niet deelnamen aan het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, konden alsnog voor deelname in aanmerking komen. De VNG heeft hierover alle gemeenten middels een brief op 23 juli 2015 geïnformeerd. Gemeenten moesten voor 15 oktober 2015 daarvoor een gemeentelijke deelnameverklaring invullen en ondertekenen. 

Verdeelsleutel
Deelname is mogelijk voor 60, 80, 100, 120 of 140% van het toegewezen budget. Hiervoor wordt overigens dezelfde verdeelsleutel gebruikt als voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur, namelijk het aantal inwoners tot 18 jaar. Per aangestelde fte buursportcoach wordt een normbedrag van 50.000 euro gehanteerd. Per fte keert de rijksoverheid vervolgens 20.000 euro uit aan gemeenten. Lokale overheden en derden moeten samen de resterende 60% cofinancieren. Gemeenten ontvangen deze bedragen via de Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties.

Groot succes
De Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties blijft een groot succes. Vorig jaar deden 378 van de 393 gemeenten daaraan mee. Deze gemeenten letten daarbij goed op de verdeling over de sectoren. Uit de BMC-Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur 2015 (over 2014) blijkt dat 36% van de fte is gerealiseerd bij sport en 30% binnen het basisonderwijs. Omdat voortgezet onderwijs niet binnen alle gemeenten aanwezig is, zien we dat daar met 5% de helft van het beoogde percentage wordt behaald. Wellicht dat mede daardoor bij cultuur 10% wordt gerealiseerd, bijna het dubbele van de norm. In de nieuwe sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang gaat het om 19% van het aantal fte. Wat betreft werkgeverschap ten slotte blijkt dat 5% van de functionarissen werkt als zzp’er.

Tranches
Gemeenten konden in tranches deelnemen. De zevende tranche is in 2014 gestart. In de overige zes tranches hebben zestien gemeenten in 2014 nog geen combinatiefunctie of buurtsportcoach aangesteld. Nog eens bijna zestig blijven sterk onder het aantal fte dat ze in een schriftelijke verklaring vooraf hadden aangegeven te willen realiseren. Zij hebben eind juli een brief ontvangen van de ministeries van VWS en OCW waarin om uitleg wordt gevraagd. Ook volgt nader overleg met deze gemeenten om hun plannen voor 2016 te vernemen en waar nodig ondersteuning te (laten) bieden.<< Terug
> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore