Scholen Sport Cultuur

 
Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, vo- en mbo-scholen. Van 2012 tot en met 2016 stellen de ministeries van OCW en VWS in totaal € 4 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL). 

De Onderwijsagenda is er voor, door en met scholen en richt zich sterk op de Gezonde SchoolEen Gezonde School stimuleert op een integrale en structurele manier de gezondheid van leerlingen/studenten en schoolpersoneel. De ambitie zoals geformuleerd in de Onderwijsagenda luidt:

Het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond de school. 

De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach kan aan deze ambitie een belangrijke bijdrage leveren. Het stimuleren van combinatiefuncties/buurtsportcoaches is ook als zodanig opgenomen als thema in de Onderwijsagenda SBGL. Combifuncties Onderwijs voert dit de komende jaren verder uit.

Lees meer over:

 

> NIEUWSBERICHTEN
1 juli 2016
Let op: deze site wordt niet meer onderhouden
15 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Gezonde School op 28 januari
17 november 2015
Combinatiefuncties in steeds meer gemeenten
17 november 2015
Primair onderwijs heeft baat bij combinatiefuncties
17 november 2015
Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk
Created by Relaxweb - SpinMore